Util.cookieRead

Cookies kan lagra och hämta information över sidor på samma domän. Använd Util.cookieRead() metod för att hämta ett värde från en cookie.

Läs cookies med Adobe Analytics och Web SDK-tillägget

Du kan läsa cookies genom att ange värden i dataelement.

  1. Logga in på Adobe Experience Platform Data Collection med inloggningsuppgifterna för ditt AdobeID.
  2. Klicka på den önskade taggegenskapen.
  3. Gå till Data Elements och sedan klicka på det önskade dataelementet (eller skapa ett dataelement).
  4. Ange Extension nedrullningsbar lista till Core och Data Element Type till Cookie.
  5. Ange cookie-namnet i textfältet.

Cookie-värdet lagras i dataelementet. Du kan sedan referera till dataelementet i regler för att tilldela önskade variabler.

s.Util.cookieRead() i AppMeasurementet och den anpassade kodredigeraren för Analytics-tillägget

Ring s.Util.cookieRead() metod för att läsa ett önskat cookie-värde. Dess enda argument är en sträng, vilket är obligatoriskt. Den här metoden returnerar en sträng som innehåller cookie-värdet. Om cookies inte finns returneras en tom sträng.

// Reads the value set in the cookie named 'example' and assigns the value to eVar1
s.eVar1 = s.Util.cookieRead("example");
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690