Adobe plug-in: getResponsiveLayout

IMPORTANT
Denna plugin tillhandahålls av Adobe Consulting som en tjänst som hjälper dig att få ut mer av Adobe Analytics. Adobe kundtjänst ger inte support för denna plugin, inklusive installation och felsökning. Om du behöver hjälp med det här plugin-programmet kontaktar du din organisations Adobe Account Team. De kan ordna ett möte med en konsult för att få hjälp.

The getResponsiveLayout Med plugin-programmet kan du spåra vilken version av den responsiva designbaserade webbplatsen som en besökare tittar på just nu. Adobe rekommenderar att du använder denna plugin om webbplatsen använder responsiv design och du vill spåra den version av webbplatsen som besökaren visar. Denna plugin behövs inte om webbplatsen inte använder responsiv design.

Installera plugin-programmet med Web SDK- eller Web SDK-tillägget

Det här plugin-programmet stöds ännu inte för användning i Web SDK.

Installera plugin-programmet med Adobe Analytics-tillägget

Adobe har ett tillägg som gör att du kan använda de vanligaste plugin-programmen med Adobe Analytics.

 1. Logga in på Adobe Experience Platform Data Collection med inloggningsuppgifterna för ditt AdobeID.

 2. Klicka på den önskade taggegenskapen.

 3. Gå till Extensions klickar du på Catalog knapp

 4. Installera och publicera Common Analytics Plugins extension

 5. Om du inte redan har det skapar du en regel med namnet"Initiera plugin-program" med följande konfiguration:

  • Villkor: Inget
  • Händelse: Kärna - Bibliotek inläst (sidan ovanpå)
 6. Lägg till en åtgärd i ovanstående regel med följande konfiguration:

  • Tillägg: Plugin-program för gemensam analys
  • Åtgärdstyp: Initiera getResponsiveLayout
 7. Spara och publicera ändringarna i regeln.

Installera plugin-programmet med en anpassad kodredigerare

Om du inte vill använda tillägget för Common Analytics-plugin-program kan du använda den anpassade kodredigeraren.

 1. Logga in på Adobe Experience Platform Data Collection med inloggningsuppgifterna för ditt AdobeID.
 2. Klicka på önskad egenskap.
 3. Gå till Extensions klickar du på Configure under Adobe Analytics-tillägget.
 4. Expandera Configure tracking using custom code dragspelspanel, som visar Open Editor -knappen.
 5. Öppna den anpassade kodredigeraren och klistra in den plugin-kod som finns nedan i redigeringsfönstret.
 6. Spara och publicera ändringarna i Analytics-tillägget.

Installera plugin-programmet med AppMeasurementet

Kopiera och klistra in följande AppMeasurement var som helst i analysfilen efter att Analytics-spårningsobjektet har initierats (med s_gi). Genom att bevara kommentarer och versionsnummer i koden i implementeringen kan Adobe felsöka eventuella problem.

/******************************************* BEGIN CODE TO DEPLOY *******************************************/
/* Adobe Consulting Plugin: getResponsiveLayout v1.1 (Requires AppMeasurement) */
var getResponsiveLayout=function(ppw,plw,tw){var c=ppw,b=plw,e=tw;if("-v"===c)return{plugin:"getResponsiveLayout",version:"1.1"};a:{if("undefined"!==typeof window.s_c_il){var a=0;for(var d;a<window.s_c_il.length;a++)if(d=window.s_c_il[a],d._c&&"s_c"===d._c){a=d;break a}}a=void 0}"undefined"!==typeof a&&(a.contextData.getResponsiveLayout="1.1");if(!(isNaN(c)||isNaN(b)||isNaN(e)||b<c||e<b))return a=window.innerWidth||document.documentElement.clientWidth||document.body.clientWidth,(c<b&&a<=b?a<=c?"phone portrait layout":"phone landscape layout":a<=b?"phone layout":a<=e?"tablet layout":"desktop layout")+":"+a+"x"+(window.innerHeight||document.documentElement.clientHeight||document.body.clientHeight)};
/******************************************** END CODE TO DEPLOY ********************************************/

Använda plugin-programmet

The getResponsiveLayout funktionen använder följande argument:

 • ppw (obligatoriskt, heltal): Den maximala bredden på pixlar som ett webbläsarfönster kan ha innan sidan växlar från stående telefonlayout till liggande telefonlayout
 • plw (obligatoriskt heltal): Den maximala bredden på pixlar som ett webbläsarfönster kan ha innan sidan växlar från en liggande telefonlayout till en surfplattebaserad layout
 • tw (obligatoriskt heltal): Den maximala bredden på pixlar som ett webbläsarfönster kan ha innan sidan växlar från en surfplattelayout till en skrivbordsbaserad layout

När den här funktionen anropas returneras en sträng som innehåller två delar avgränsade med kolon (:). Den första delen av strängen innehåller ett av följande värden, beroende på webbläsarens bredd och argumenten ovan:

 • "phone portrait layout"
 • "phone landscape layout"
 • "phone layout" (för webbplatser som inte har både stående och liggande layout)
 • "tablet layout"
 • "desktop layout"

Den andra delen av den returnerade strängen är webbläsarens bredd- och höjdmått. Till exempel: "desktop layout:1243x700".

Exempel

// A visitor accesses your site on their laptop. The browser window is maximized.
// * Your site switches from phone portrait mode to phone landscape mode when the browser width is greater than 500 pixels
// * Your site switches from phone landscape mode to tablet mode when the browser width is greater than 700 pixels
// * Your site switches from tablet mode to desktop mode when the browser width is greater than 1000 pixels
// Sets eVar10 to "desktop layout:1920x937".
s.eVar10 = getResponsiveLayout(500, 700, 1000);

// A visitor accesses your site on their phone.
// * Your site has only a phone mode, a tablet mode, and a desktop mode
// * Your site switches from phone mode to tablet mode when the browser width is greater than 800 pixels
// * Your site switches from tablet mode to desktop mode when the browser width is greater than 1,100 pixels
// Sets eVar10 to "phone portrait layout:720x1280"
s.eVar10 = getResponsiveLayout(800, 800, 1100);

Tidigare versioner

1.1 (19 mars 2021)

 • Versionsnummer har lagts till som kontextdata.

1.0 (2 maj 2018)

 • Ursprunglig version.
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690