Översikt över dynamiska konton

IMPORTANT
Dynamiska konton stöds bara med äldre JavaScript-implementeringar (H-kod). Dessa variabler stöds inte i de aktuella AppMeasurementen bibliotek eller taggar i Adobe Experience Platform.

Dynamiska konton är en implementeringsfunktion som gör att du kan avgöra vilken rapportsvit som ska användas baserat på kriterier som du anger. Om din organisation behöver mer än en rapportserie men vill använda samma implementering mellan dina webbplatser är dynamiska konton en bra lösning.

TIP
Adobe rekommenderar att du skickar data till en enda rapportserie och sedan använder virtuella rapportsviter för att separera data om det behövs. Se Överväganden för globala rapportsviter för mer information.

Tre variabler används för att dynamiskt välja en rapportserie.

If dynamicAccountSelection = true, värdet inom dynamicAccountMatch jämförs med dynamicAccountList. Om värdena i dynamicAccountList matchar, så ingår rapportsvitens ID i account variabel.

Standardrapportsserie

The account variabeln kan anges först och fungerar som ett standardvärde om ingen av de angivna strängarna hittas. Exempel:

s_account = "examplersiddefault";
s.dynamicAccountSelection = true;
s.dynamicAccountMatch = location.hostname;
s.dynamicAccountList="examplersiddev=dev.example.com;examplersidprod=example.com";

If location.hostname var ingetdera dev.example.com eller example.com, träffen skickas till examplersiddefault.

Taggar för flera programsviter

Taggar för flera programsviter kan användas med dynamiskt kontoval. Exempel:

s.dynamicAccountSelection = true;
s.dynamicAccountMatch = location.hostname;
s.dynamicAccountList="examplersid1,examplersid2=example.com";

If location.hostname innehåller example.com, skickas träffen till båda examplersid1 och examplersid2.

recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690