dynamicAccountMatch

IMPORTANT
Dynamiska konton stöds bara med äldre JavaScript-implementeringar (H-kod). Dessa variabler stöds inte i de aktuella AppMeasurementen bibliotek eller taggar i Adobe Experience Platform.

The dynamicAccountMatch variabeln är värdet som dynamicAccountList tittar på och jämför dess värden. If dynamicAccountSelection är inte inställd på trueignoreras variabeln.

Om variabeln inte är definierad är standardvärdet window.location.host.

Syntax

s.dynamicAccountMatch=[DOM object]

Exempel

// Look at the URL path to determine report suite
s.dynamicAccountMatch = location.pathname;

// Use a query string
s.dynamicAccountMatch = location.search;

// Use the full URL
s.dynamicAccountMatch = location.href;

// Use concatenated variables
s.dynamicAccountMatch =  location.hostname + location.pathname + location.search;

Ytterligare information

  • Sidor som sparats på en hårddisk har inte flera location variabler definierade (till exempel location.host är tomt). Kontrollera att s_account innehåller en standardrapportsserie.
  • När en sida översätts via en webbaserad översättningsmotor, som Google, fungerar inte det dynamiska kontovalet som avsett. För mer exakt spårning fyller du i s_account variabel på serversidan.
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690