trackInlineStats

IMPORTANT
Den här variabeln har tagits bort. Se Aktivera Activity Map i stället.

ClickMap är en pensionerad funktion i Adobe Analytics som samlar in data om var besökarna klickar och vad de klickar på. Funktionen har ersatts med Activity Map.

När det här alternativet är aktiverat samlar AppMeasurementet in information om länken och skickar dessa data i nästa bildförfrågan. Information från varje klick lagras i en cookie som är märkt s_sq.

Aktivera ClickMap med tillägget Adobe Analytics

Enable ClickMap är en kryssruta under Link Tracking när du konfigurerar Adobe Analytics-tillägget.

  1. Logga in på Adobe Experience Platform Data Collection med inloggningsuppgifterna för ditt AdobeID.
  2. Klicka på den önskade taggegenskapen.
  3. Gå till Extensions klickar du på Configure under Adobe Analytics.
  4. Expandera Link Tracking dragspelspanel, som visar Enable ClickMap kryssrutan.
NOTE
Den här kryssrutan skiljer sig från Use Activity Map kryssrutan, som finns under Library management dragspelspanel.

s.trackInlineStats i AppMeasurementet och den anpassade kodredigeraren för Analytics-tillägget

The s.trackInlineStats är ett booleskt värde som aktiverar eller inaktiverar spårning av ClickMap. Eftersom funktionen är inaktiv rekommenderar Adobe inte att du ställer in den här variabeln. Standardvärdet är false.

s.trackInlineStats = false;
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690