forceOnline

The forceOnline() kan du åsidosätta det automatiskt identifierade AppMeasurementet.

WARNING
Använd bara den här metoden när trackOffline är aktiverat. Om den här funktionen används utanför spårning offline kan data gå förlorade.

AppMeasurementet identifierar automatiskt enhetens onlineläge. Du kan använda forceOnline() metod som tvingar AppMeasurementet att behandla träffar som om enheten var online. Den här metoden tar inga argument och returnerar inget värde. Det enda syftet är att åsidosätta onlinetillståndet i AppMeasurementet.

Tvinga online med Web SDK

Web SDK stöder inte offlinespårning.

Tvinga online med Adobe Analytics-tillägget

Det finns inget dedikerat fält i Adobe Analytics-tillägget som kan använda den här variabeln. Använd den anpassade kodredigeraren enligt AppMeasurementen syntax.

s.forceOnline() i AppMeasurementet och den anpassade kodredigeraren för Analytics-tillägget

Du kan ringa s.forceOnline() var som helst i implementeringen efter att du har initierat Analytics-objektet.

s.forceOnline();
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690