Site section

I Site-avsnittet dimension visas namnen på webbplatsens avsnitt. För stora webbplatser är det praktiskt att gruppera sidor i avsnitt. Den här dimensionen är användbar när du vill se de toppvisade eller högpresterande webbplatsavsnitten.

Dimensionen är relaterad till dimensionerna Sida och Server. Sidan är mest granulerad, servern är minst granulerad och Site-avsnittet är mellan de två.

Fyll den här dimensionen med data

Den här dimensionen hämtar data från ch-frågesträngeni bildbegäranden. AppMeasurementet samlar in dessa data med variabeln channel.

Dimensioner

Bland Dimensionerna finns namnen på webbplatsens avsnitt. Din organisation avgör vilka specifika dimensionsobjekt du vill använda. Oavsett vilken metod du använder måste du se till att den är konsekvent och att du spelar in den i ett lösningsdesigndokument.

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e