Server

Serverdimensionen dimension visar vanligtvis webbplatsens värdnamn. För rapportsviter som kombinerar flera domäner eller underdomäner är den här dimensionen värdefull för att se vilka domäner eller underdomäner som fungerar bäst.

Den här dimensionen är relaterad till dimensionerna för Sidan och webbplatsavsnittet. Sidan är mest granulerad, servern är minst granulerad och Site-avsnittet är mellan de två.

Fyll den här dimensionen med data

Den här dimensionen hämtar data från server-frågesträngeni bildbegäranden. AppMeasurementet samlar in dessa data med variabeln server.

Dimensioner

Bland Dimensionerna finns servrar på din plats. Din organisation avgör vilka specifika dimensionsobjekt du vill använda. Vissa organisationer använder window.location.hostname, medan andra formulerar egna värden. Oavsett vilken metod du använder måste du se till att den är konsekvent och att du spelar in den i ett lösningsdesigndokument.

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e