server

The server variabeln lagrar vanligtvis webbplatsens värdnamn. Det används ofta i rapportsviter som innehåller data från flera domäner. Den är funktionellt identisk med en prop.

Server som använder Web SDK

Servern är mappad till följande variabler:

Server som använder Adobe Analytics-tillägget

Du kan ange server antingen när Analytics-tillägget (globala variabler) konfigureras eller enligt regler.

  1. Logga in på Adobe Experience Platform Data Collection med inloggningsuppgifterna för ditt AdobeID.
  2. Klicka på den önskade taggegenskapen.
  3. Gå till Rules och sedan klicka på önskad regel (eller skapa en regel).
  4. Under Actionsklickar du på en befintlig Adobe Analytics - Set Variables eller klicka på ±ikonen.
  5. Ange Extension nedrullningsbar lista till Adobe Analytics och Action Type till Set Variables.
  6. Leta reda på Server -avsnitt.

Du kan ställa in servern på valfritt strängvärde eller dataelement.

s.server i AppMeasurementet och den anpassade kodredigeraren för Analytics-tillägget

The s.server variabeln är en sträng som vanligtvis innehåller värdnamnet för platsen. Det har ett maxvärde på 100 byte. Ju längre värde, desto trunkeras.

// Set the server variable to a static string
s.server = "Example server";

// Automatically set the server variable to the site's hostname
s.server = window.location.hostname;
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690