kanal

The channel variabeln lagrar vanligtvis den del av webbplatsen där en viss sida finns. Det är praktiskt att avgöra vilka grupper på din webbplats som är populärast. Den här variabeln fyller i dimensionen Webbplatsavsnitt.

Kanal med Web SDK

Kanalen mappas till följande variabler:

  • XDM-objekt: web.webPageDetails.siteSection
  • Dataobjekt: data.__adobe.analytics.channel eller data.__adobe.analytics.ch

Kanal med Adobe Analytics-tillägget

Du kan ange kanal antingen när du konfigurerar Analytics-tillägget (globala variabler) eller under regler.

  1. Logga in på Adobe Experience Platform Data Collection med inloggningsuppgifterna för ditt AdobeID.
  2. Klicka på den önskade taggegenskapen.
  3. Gå till Rules och sedan klicka på önskad regel (eller skapa en regel).
  4. Under Actionsklickar du på en befintlig Adobe Analytics - Set Variables eller klicka på ±ikonen.
  5. Ange Extension nedrullningsbar lista till Adobe Analytics och Action Type till Set Variables.
  6. Leta reda på Channel -avsnitt.

Du kan ställa in kanalen på valfritt strängvärde eller dataelement.

s.channel in AppMeasurement and the Analytics extension custom code editor

The s.channel variabeln är en sträng som vanligtvis innehåller sidans webbplatsavsnitt. Det har ett maxvärde på 100 byte. Ju längre värde, desto trunkeras.

s.channel = "Example site section";

Om du använder digitalData datalager:

s.channel = digitalData.page.category.primaryCategory;
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690