Adobe plug-in: addProductEvent

IMPORTANT
Denna plugin tillhandahålls av Adobe Consulting som en tjänst som hjälper dig att få ut mer av Adobe Analytics. Adobe kundtjänst ger inte support för denna plugin, inklusive installation och felsökning. Om du behöver hjälp med det här plugin-programmet kontaktar du din organisations Adobe Account Team. De kan ordna ett möte med en konsult för att få hjälp.

The addProductEvent plugin-programmet lägger till en numerisk händelse eller valutakändelse i products variabel. Adobe rekommenderar att du använder det här plugin-programmet om du vill lägga till en numerisk händelse eller valutakurs i products utan att oroa dig för produktsträngsformatet. Detta plugin-program är inte nödvändigt om du inte använder numeriska händelser eller valutakändelser i products variabel.

Installera plugin-programmet med Web SDK- eller Web SDK-tillägget

Det här plugin-programmet stöds ännu inte för användning i Web SDK.

Installera plugin-programmet med Adobe Analytics-tillägget

Adobe har ett tillägg som gör att du kan använda de vanligaste plugin-programmen med Adobe Analytics.

 1. Logga in på Adobe Experience Platform Data Collection med inloggningsuppgifterna för ditt AdobeID.

 2. Klicka på den önskade taggegenskapen.

 3. Gå till Extensions klickar du på Catalog knapp

 4. Installera och publicera Common Analytics Plugins extension

 5. Om du inte redan har det skapar du en regel med namnet"Initiera plugin-program" med följande konfiguration:

  • Villkor: Inget
  • Händelse: Kärna - Bibliotek inläst (sidan ovanpå)
 6. Lägg till en åtgärd i ovanstående regel med följande konfiguration:

  • Tillägg: Plugin-program för gemensam analys
  • Åtgärdstyp: Initiera addProductEvent
 7. Spara och publicera ändringarna i regeln.

Installera plugin-programmet med en anpassad kodredigerare

Om du inte vill använda tillägget för Common Analytics-plugin-program kan du använda den anpassade kodredigeraren.

 1. Logga in på Adobe Experience Platform Data Collection med inloggningsuppgifterna för ditt AdobeID.
 2. Klicka på önskad egenskap.
 3. Gå till Extensions klickar du på Configure under Adobe Analytics-tillägget.
 4. Expandera Configure tracking using custom code dragspelspanel, som visar Open Editor -knappen.
 5. Öppna den anpassade kodredigeraren och klistra in den plugin-kod som finns nedan i redigeringsfönstret.
 6. Spara och publicera ändringarna i Analytics-tillägget.

Installera plugin-programmet med AppMeasurementet

Kopiera och klistra in följande AppMeasurement var som helst i analysfilen efter att Analytics-spårningsobjektet har initierats (med s_gi). Genom att bevara kommentarer och versionsnummer i koden i implementeringen kan Adobe felsöka eventuella problem.

/******************************************* BEGIN CODE TO DEPLOY *******************************************/
/* Adobe Consulting Plugin: addProductEvent v2.0 */
function addProductEvent(en,ev,ap){var f=en,g=ev,c=ap;if("-v"===f)return{plugin:"addProductEvent",version:"2.0"};var d=function(){if("undefined"!==typeof window.s_c_il)for(var b=0,e;b<window.s_c_il.length;b++)if(e=window.s_c_il[b],e._c&&"s_c"===e._c)return e}();if("undefined"!==typeof d&&(d.contextData.addProductEvent="2.0",window.apl=window.apl||function(b,e,c,d,f){function g(b,d,c,e){if("string"!==typeof d)return!1;if("string"===typeof b)b=b.split(c||",");else if("object"!==typeof b)return!1;c=0;for(a=b.length;c<a;c++)if(1==e&&d===b[c]||d.toLowerCase()===b[c].toLowerCase())return!0;return!1}if(!b||"string"===typeof b){if("string"!==typeof e||""===e)return b;c=c||",";d=d||c;1==d&&(d=c,f||(f=1));2==d&&1!=f&&(d=c);e=e.split(",");k=e.length;for(var h=0;h<k;h++)g(b,e[h],c,f)||(b=b?b+d+e[h]:e[h])}return b},"string"===typeof f))if(g=isNaN(g)?"1":String(g),c=c||!1,d.events=window.apl(d.events,f),d.products){var l=d.products.split(","),m=l.length;c=c?0:m-1;for(var b;c<m;c++)b=l[c].split(";"),b[4]&&-1<b[4].indexOf("event")?b[4]=b[4]+"|"+f+"="+g:b[5]?b[4]=f+"="+g:b[4]||(b[3]||(b[3]=""),b[2]||(b[2]=""),b[1]||(b[1]=""),b[4]=f+"="+g),l[c]=b.join(";");d.products=l.join(",")}else d.products=";;;;"+f+"="+g};
/******************************************** END CODE TO DEPLOY ********************************************/

Använda plugin-programmet

The addProductEvent funktionen använder följande argument:

 • en (required, string): Den händelse som ska läggas till i den sista posten i products variabel. Om products variabeln är tom, sedan skapas en"tom" produktpost med händelsen (och dess värde) bifogad.
 • ev (required, string): Det värde som tilldelas till den numeriska händelsen eller valutakurshändelsen i en argument. Standardvärdet är 1 när den inte är inställd. Tal som inte är inkapslade i strängcitattecken är också giltiga.
 • ap (valfritt, booleskt): Om variabeln products innehåller mer än en produktpost, är värdet true (eller 1) lägger till händelsen i alla produktposter. Standardvärdet är false när den inte är inställd.

The addProductEvent returnerar ingenting. I stället läggs händelsen och dess värde till i products variabel. Plugin-programmet lägger automatiskt till händelsen i events variabel, eftersom den också krävs där.

Cookies

The addProductEvent funktionen skapar inte eller använder några cookies.

Exempel

// Sets the products variable to ";product1;3;300,;product2;2;122,;product3;1;25;event35=25".
// Also sets the events variable to "purchase,event35".
s.products = ";product1;3;300,;product2;2;122,;product3;1;25";
s.events = "purchase";
addProductEvent("event35", "25");

// Sets the products variable to ";product1;3;300;event35=25,;product2;2;122;event35=25,;product3;1;25;event35=25".
s.products = ";product1;3;300,;product2;2;122,;product3;1;25";
addProductEvent("event35", 25, true);

// Sets the products variable to ";product1;3;300;event2=10;eVar33=large|eVar34=men|eVar35=blue,;product2;2;122,;product3;1;25;event33= 12|event34=10|event35=15"
// Also sets the s.events variable to "purchase,event2,event33,event34,event35".
s.products=";product1;3;300;event2=10;eVar33=large|eVar34=men|eVar35=blue,;product2;2;122,;product3;1;25";
s.events="purchase,event2";
addProductEvent("event33", "12");
addProductEvent("event34", "10");
addProductEvent("event35", "15");

// Sets the products variable to ";product1;3;300;event2=10|event33=12|event34=10|event35=15;eVar33=large|eVar34=men|eVar35=blue,;product2;2;122;event33=12|event34=10|event35=15,;product3;1;25;event33=12|event34=10|event35=15".
// Also sets the events variable to "purchase,event2,event33,event34,event35".
s.products=";product1;3;300;event2=10;eVar33=large|eVar34=men|eVar35=blue,;product2;2;122,;product3;1;25"
s.events="purchase,event2"
addProductEvent("event33", "12", 1);
addProductEvent("event34", 10, 1);
addProductEvent("event35", "15", 1);

// If the products variable isn't already set, sets it to ";;;;event35=25".
// Also appends event35 to the events variable.
addProductEvent("event35", "25");

Tidigare versioner

2.0 (19 mars 2021)

 • Versionsnummer har lagts till som kontextdata.

1.0 (7 oktober 2019)

 • Ursprunglig version.
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690