usePlugins

If usePlugins är aktiverat, doPlugins() funktionen körs precis innan AppMeasurementet kompileras och en träff skickas till Adobe. Aktivera variabeln om du använder doPlugins() funktion.

Använd onBeforeEventSend återanrop med Web SDK

Även om Web SDK inte har ett booleskt värde för att hantera körningen av ytterligare logik innan data skickas till Adobe kan du registrera onBeforeEventSend återanrop för att ändra data. Se Ändra händelser globalt finns i Web SDK-dokumentationen.

Använda plugin-program med Adobe Analytics-tillägget

Adobe har ett tillägg med namnet"Common Analytics Plugins" som gör att du kan ringa de flesta Plugin-program. Installera tillägget och anropa önskat plugin-program i en regel.

Om det plugin-program du vill använda inte ingår i tillägget Adobe använder du den anpassade kodredigeraren efter AppMeasurementen syntax.

s.usePlugins i AppMeasurementet och den anpassade kodredigeraren för Analytics-tillägget

The s.usePlugins är en boolesk variabel som avgör om AppMeasurementet anropar doPlugins() funktion. Standardvärdet är false. Ange variabeln till true om du använder doPlugins() i implementeringen.

s.usePlugins = true;
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690