Adobe, plugin-program: getGeoCoordinates

IMPORTANT
Denna plugin tillhandahålls av Adobe Consulting som en tjänst som hjälper dig att få ut mer av Adobe Analytics. Adobe kundtjänst ger inte support för denna plugin, inklusive installation och felsökning. Om du behöver hjälp med det här plugin-programmet kontaktar du din organisations Adobe Account Team. De kan ordna ett möte med en konsult för att få hjälp.

The getGeoCoordinates Med plugin-programmet kan du fånga latituden och longituden för besökarnas enheter. Adobe rekommenderar att du använder det här plugin-programmet om du vill hämta geoplatsdata i Analytics-variabler.

Installera plugin-programmet med Web SDK-tillägget

Adobe har ett tillägg som gör att du kan använda de vanligaste plugin-programmen med Web SDK.

 1. Logga in på Adobe Experience Platform Data Collection med inloggningsuppgifterna för ditt AdobeID.

 2. Klicka Tags till vänster och klicka sedan på den önskade taggegenskapen.

 3. Klicka Extensions till vänster och klicka sedan på Catalog tab

 4. Leta rätt på och installera Common Web SDK Plugins tillägg.

 5. Klicka Data Elements till vänster och klicka sedan på dataelementet.

 6. Ange det önskade dataelementnamnet med följande konfiguration:

  • Tillägg: Vanliga SDK-plugin-program för webben
  • Dataelement: getGeoCoordinates
 7. Spara och publicera ändringarna i dataelementet.

Installera plugin-programmet manuellt för att implementera Web SDK

Denna plugin stöds ännu inte för användning i en manuell implementering av Web SDK.

Installera plugin-programmet med Adobe Analytics-tillägget

Adobe har ett tillägg som gör att du kan använda de vanligaste plugin-programmen med Adobe Analytics.

 1. Logga in på Adobe Experience Platform Data Collection med inloggningsuppgifterna för ditt AdobeID.

 2. Klicka på den önskade taggegenskapen.

 3. Gå till Extensions klickar du på Catalog knapp

 4. Installera och publicera Common Analytics Plugins extension

 5. Om du inte redan har det skapar du en regel med namnet"Initiera plugin-program" med följande konfiguration:

  • Villkor: Inget
  • Händelse: Kärna - Bibliotek inläst (sidan ovanpå)
 6. Lägg till en åtgärd i ovanstående regel med följande konfiguration:

  • Tillägg: Plugin-program för gemensam analys
  • Åtgärdstyp: Initiera getGeoCoordinates
 7. Spara och publicera ändringarna i regeln.

Installera plugin-programmet med en anpassad kodredigerare

Om du inte vill använda tillägget för Common Analytics-plugin-program kan du använda den anpassade kodredigeraren.

 1. Logga in på Adobe Experience Platform Data Collection med inloggningsuppgifterna för ditt AdobeID.
 2. Klicka på önskad egenskap.
 3. Gå till Extensions klickar du på Configure under Adobe Analytics-tillägget.
 4. Expandera Configure tracking using custom code dragspelspanel, som visar Open Editor -knappen.
 5. Öppna den anpassade kodredigeraren och klistra in den plugin-kod som finns nedan i redigeringsfönstret.
 6. Spara och publicera ändringarna i Analytics-tillägget.

Installera plugin-programmet med AppMeasurementet

Kopiera och klistra in följande AppMeasurement var som helst i analysfilen efter att Analytics-spårningsobjektet har initierats (med s_gi). Genom att bevara kommentarer och versionsnummer i koden i implementeringen kan Adobe felsöka eventuella problem.

/******************************************* BEGIN CODE TO DEPLOY *******************************************/
/* Adobe Consulting Plugin: getGeoCoordinates v2.0 */
function getGeoCoordinates(){if(arguments&&"-v"===arguments[0])return{plugin:"getGeoCoordinates",version:"2.0"};var b=function(){if("undefined"!==typeof window.s_c_il)for(var a=0,c;a<window.s_c_il.length;a++)if(c=window.s_c_il[a],c._c&&"s_c"===c._c)return c}();"undefined"!==typeof b&&(b.contextData.getGeoCoordinates="2.0");window.cookieWrite=window.cookieWrite||function(a,c,f){if("string"===typeof a){var h=window.location.hostname,b=window.location.hostname.split(".").length-1;if(h&&!/^[0-9.]+$/.test(h)){b=2<b?b:2;var e=h.lastIndexOf(".");if(0<=e){for(;0<=e&&1<b;)e=h.lastIndexOf(".",e-1),b--;e=0<e?h.substring(e):h}}g=e;c="undefined"!==typeof c?""+c:"";if(f||""===c)if(""===c&&(f=-60),"number"===typeof f){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+6E4*f)}else d=f;return a&&(document.cookie=encodeURIComponent(a)+"="+encodeURIComponent(c)+"; path=/;"+(f?" expires="+d.toUTCString()+";":"")+(g?" domain="+g+";":""),"undefined"!==typeof cookieRead)?cookieRead(a)===c:!1}};window.cookieRead=window.cookieRead||function(a){if("string"===typeof a)a=encodeURIComponent(a);else return"";var c=" "+document.cookie,b=c.indexOf(" "+a+"="),d=0>b?b:c.indexOf(";",b);return(a=0>b?"":decodeURIComponent(c.substring(b+2+a.length,0>d?c.length:d)))?a:""};var d="";b=cookieRead("s_ggc").split("|");var k={timeout:5E3,maximumAge:0},l=function(a){a=a.coords;cookieWrite("s_ggc",parseFloat(a.latitude.toFixed(4))+"|"+parseFloat(a.longitude.toFixed(4)),30);d="latitude="+parseFloat(a.latitude.toFixed(4))+" | longitude="+parseFloat(a.longitude.toFixed(4))},m=function(a){d="error retrieving geo coordinates"};1<b.length&&(d="latitude="+b[0]+" | longitude="+b[1]);navigator.geolocation&&navigator.geolocation.getCurrentPosition(l,m,k);""===d&&(d="geo coordinates not available");return d};
/******************************************** END CODE TO DEPLOY ********************************************/

Använda plugin-programmet

The getGeoCoordinates funktionen använder inte några argument. Det returnerar ett av följande värden:

 • "geo coordinates not available": För enheter som inte har geopositioneringsdata tillgängliga när plugin-programmet körs. Det här värdet är vanligt vid den första besöksträffen, särskilt när besökarna först måste ge sitt samtycke till att spåra sin plats.
 • "error retrieving geo coordinates": När plugin-programmet påträffar fel vid försök att hämta enhetens plats
 • "latitude=[LATITUDE] | longtitude=[LONGITUDE]": Var [LATITUDE]/[LÄNGD] är latitud och longitud,
NOTE
Koordinatvärden avrundas till närmaste fjärde decimal. Värdet för "40.438635333" avrundas till "40.4386" för att begränsa antalet unika värden som ska hämtas. Värdena är tillräckligt nära för att identifiera enhetens exakta position inom ca 20 fot.

Denna plugin använder en cookie med namnet "s_ggc" att lagra koordinater mellan träffar om det behövs.

Exempel

// Sets eVar1 to one of the above return values depending on the visitor's device status.
s.eVar1 = getGeoCoordinates();

// Extracts latitude and longitude into their own variables called finalLatitude and finalLongitude for use in other code/applications.
var coordinates = getGeoCoordinates();
if(coordinates.indexOf("latitude") > -1)
{
 var finalLatitude = Number(coordinates.split("|")[0].trim().split("=")[1]),
 finalLongitude = Number(coordinates.split("|")[1].trim().split("=")[1]);
}

// From there, you can determine whether a visitor is at, for example, the Statue of Liberty:
if(finalLatitude >= 40.6891 && finalLatitude <= 40.6893 && finalLongitude >= -74.0446 && finalLongitude <= -74.0444)
{
 var visitorAtStatueOfLiberty = true;
}
else
{
 var visitorAtStatueOfLiberty = false;
}

Tidigare versioner

2.0 (19 mars 2021)

 • Versionsnummer har lagts till som kontextdata.

1.0 (25 maj 2015)

 • Ursprunglig version.
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690