Attribution och persistence

IMPORTANT
Den här metoden för att identifiera besökare på olika enheter rekommenderas inte längre. Se Enhetsövergripande analys i användarhandboken för komponenter.

När besökarprofiler sammanfogas efter att de har associerats med samma variabel för besökar-ID, ändras inte attribueringen i den historiska datauppsättningen.

 • När variabeln s.visitorID anges och skickas vid en träff söker Adobe efter andra besökarprofiler som har ett matchande besökar-ID.
 • Om det finns en profil används den besökarprofil som redan finns i systemet från och med den tidpunkten och den tidigare besökarprofilen används inte längre.
 • Om inget matchande besökar-ID hittas skapas en ny profil.

När en oautentiserad kund först kommer till er webbplats tilldelas den kunden en besökarprofil av Adobe Analytics. När den nya profilen skapas avslutas ett besök och ett nytt besök börjar.

Exempel 1

Exemplet nedan visar hur data skickas till Adobe Analytics när en kund autentiserar för första gången på den första enheten:

 • eVar16 har en förfallotid på 1 dag och evar17 förfaller vid besök.
 • Kolumnen post_visitor_id representerar profilen som hanteras av Adobe Analytics. Post-kolumner visas vanligtvis i dataflöden. Se Dataflöden i användarhandboken för Exportera.
 • Kolumnerna post_evar16 och post_evar17 visar eVars beständighet.
 • cust_visid representerar en värdeuppsättning i s.visitorID.
 • Varje rad är en träff, en enda begäran som skickas till Adobe Analytics datainsamlingsservrar.

Exempel på olika enheter

På den första dataanslutningen som innehåller ett tidigare okänt s.visitorID-värde (u999 ovan) skapas en ny profil. Beständiga värden från den tidigare profilen överförs till den nya profilen.

 • Varor som förfaller vid besök kopieras inte till den autentiserade profilen. Observera att värdet car ovan inte är beständigt.
 • Varor som har satts till att upphöra att gälla av andra åtgärder kopieras till den autentiserade profilen. Observera att värdet apple är beständigt.
 • Inga instansvärden registreras för de eVars som är beständiga. Det innebär att när du använder identifieringen av besökare på olika enheter är det möjligt att se rapporter där det unika besöksmåttet för ett eVar-värde är större än förekomstmåttet.
NOTE
Om en användare är ny på din webbplats (aldrig har besökt den här enheten tidigare) och autentiseras inom ungefär 3 minuter efter att den har anlänt, kvarstår inga värden för den autentiserade profilen.

Exempel 2

Exemplet nedan visar hur data skickas till Adobe Analytics när en kund autentiserar på en ny enhet efter att tidigare ha autentiserats på en annan enhet.

Exempel på olika enheter 2

När kunden autentiserar matchas de mot den tidigare autentiserade profilen - 2947539300. Profilen som användes i början av det här besöket ( 5477766334477) används inte längre och inga data finns kvar från filen.

 • Geosegmenteringsdata registreras baserat på besökets första träff och ändras inte för ett enda besök oavsett vilken enhet som används. Detta innebär att data för geosegmentering i en senare dataanslutning på en ny enhet i allmänhet inte inkluderas.
 • Teknikkolumner som webbläsare, operativsystem och färgdjup registreras vid första besöket. Precis som Geo-segmenteringsvärden kopieras de inte till den sammanfogade profilen.
 • Marknadskanaler skriver över andra kanaler på en efterföljande dataanslutning som innehåller en första autentisering för den enheten.
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690