Adobe plug-in: inList

IMPORTANT
Denna plugin tillhandahålls av Adobe Consulting som en tjänst som hjälper dig att få ut mer av Adobe Analytics. Adobe kundtjänst ger inte support för denna plugin, inklusive installation och felsökning. Om du behöver hjälp med det här plugin-programmet kontaktar du din organisations Adobe Account Team. De kan ordna ett möte med en konsult för att få hjälp.

The inList Med plugin-programmet kan du kontrollera om ett värde redan finns i en avgränsad sträng eller i ett JavaScript-arrayobjekt. Flera andra plugin-program är beroende av inList plugin-program som fungerar. Denna plugin ger en tydlig fördel jämfört med JavaScript-metoden indexOf() där det inte matchar partiella strängar. Om du t.ex. använde denna plugin för att kontrollera "event2"matchar den inte en sträng som innehåller "event25". Denna plugin behövs inte om du inte behöver kontrollera värden i avgränsade strängar eller arrayer, eller om du vill använda en egen indexOf() logik.

Installera plugin-programmet med Web SDK- eller Web SDK-tillägget

Det här plugin-programmet stöds ännu inte för användning i Web SDK.

Installera plugin-programmet med Adobe Analytics-tillägget

Adobe har ett tillägg som gör att du kan använda de vanligaste plugin-programmen med Adobe Analytics.

 1. Logga in på Adobe Experience Platform Data Collection med inloggningsuppgifterna för ditt AdobeID.

 2. Klicka på den önskade taggegenskapen.

 3. Gå till Extensions klickar du på Catalog knapp

 4. Installera och publicera Common Analytics Plugins extension

 5. Om du inte redan har det skapar du en regel med namnet"Initiera plugin-program" med följande konfiguration:

  • Villkor: Inget
  • Händelse: Kärna - Bibliotek inläst (sidan ovanpå)
 6. Lägg till en åtgärd i ovanstående regel med följande konfiguration:

  • Tillägg: Plugin-program för gemensam analys
  • Åtgärdstyp: Initiera inList
 7. Spara och publicera ändringarna i regeln.

Installera plugin-programmet med en anpassad kodredigerare

Om du inte vill använda tillägget för Common Analytics-plugin-program kan du använda den anpassade kodredigeraren.

 1. Logga in på Adobe Experience Platform Data Collection med inloggningsuppgifterna för ditt AdobeID.
 2. Klicka på önskad egenskap.
 3. Gå till Extensions klickar du på Configure under Adobe Analytics-tillägget.
 4. Expandera Configure tracking using custom code dragspelspanel, som visar Open Editor -knappen.
 5. Öppna den anpassade kodredigeraren och klistra in den plugin-kod som finns nedan i redigeringsfönstret.
 6. Spara och publicera ändringarna i Analytics-tillägget.

Installera plugin-programmet med AppMeasurementet

Kopiera och klistra in följande AppMeasurement var som helst i analysfilen efter att Analytics-spårningsobjektet har initierats (med s_gi). Genom att bevara kommentarer och versionsnummer i koden i implementeringen kan Adobe felsöka eventuella problem.

/******************************************* BEGIN CODE TO DEPLOY *******************************************/
/* Adobe Consulting Plugin: inList v3.0 */
function inList(lv,vtc,d,cc){var b=lv,e=vtc,c=d,f=cc;if("-v"===b)return{plugin:"inList",version:"3.0"};a:{if("undefined"!==typeof window.s_c_il){var a=0;for(var d;a<window.s_c_il.length;a++)if(d=window.s_c_il[a],d._c&&"s_c"===d._c){a=d;break a}}a=void 0}"undefined"!==typeof a&&(a.contextData.inList="3.0");if("string"!==typeof e)return!1;if("string"===typeof b)b=b.split(c||",");else if("object"!==typeof b)return!1;c=0;for(a=b.length;c<a;c++)if(1==f&&e===b[c]||e.toLowerCase()===b[c].toLowerCase())return!0;return!1};
/******************************************** END CODE TO DEPLOY ********************************************/

Använda plugin-programmet

The inList funktionen returnerar ett booleskt värde beroende på dess indata. Följande argument används:

 • lv (required, string or array): En avgränsad lista med värden eller ett JavaScript-arrayobjekt att söka i
 • vtc (required, string): Det värde som ska sökas efter
 • d (valfri, sträng): Den avgränsare som används för att separera enskilda värden i lv argument. Standardvärdet är ett komma (,) när den inte är inställd.
 • cc (valfritt, booleskt): Om inställt på true eller 1görs en skiftlägeskänslig kontroll. Om inställt på false eller utelämnas görs en skiftlägeskänslig kontroll. Standardvärdet är false.

Anrop till den här funktionen returnerar true om den hittar en matchning, och false om det inte hittar någon matchning.

Exempel

// Returns true
s.events = "event22,event24";
if(inList(s.events,"event22")) {
  // Code will execute
}

// Returns false because event2 is not an exact match in the string
s.events = "event22,event24";
if(inList(s.events,"event2")) {
  // Code will not execute
}

// Returns true because of the NOT operator
s.events = "event22,event24";
if(!inList(s.events,"event23")) {
  // Code will execute
}

// Returns false because of the case-sensitive check
s.events = "event22,event23";
if(inList(s.events,"EVenT23","",true)) {
  // Code will not execute
}

// Returns false because of a mismatched delimiter, treating "events,eVar1" as a single value
s.linkTrackVars = "events,eVar1";
if(inList(s.linkTrackVars,"eVar1","|")) {
  // Code will not execute
}

Tidigare versioner

3.0 (19 mars 2021)

 • Versionsnummer har lagts till som kontextdata.

v2.1 (26 september 2019)

 • Alternativet för cc -argument som inte ska vara booleskt. Till exempel: 1 är ett giltigt värde för ärendekontroll.

v2.0 (17 april 2018)

 • Punktrelease (omkompilerad, mindre kodstorlek).

v1.01 (27 september 2017)

 • Optimerad kod för att minska storleken

v1.0 (2009)

 • Ursprunglig version.
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690