konto

IMPORTANT
Den här variabeln har tagits bort. Använd s.sa() om implementeringen kräver att du ändrar rapportsvitens mål.

I tidigare versioner av Adobe Analytics account variabeln bestämmer vilken rapportserie du vill skicka data till. Du måste ange ett rapportsprogram-ID för att kunna skicka data till Adobe Analytics.

  • Om du använder Web SDK finns rapportsviterna i de Adobe Analytics-tjänstinställningar i datastream som Web SDK skickar data till.
  • Om du använder Adobe Analytics-tillägget finns rapportsviterna under Library Management när du konfigurerar Adobe Analytics-tillägget.
  • Om du använder s_gi() för att instansiera ett Analytics-spårningsobjekt finns det redan ett eller flera ID:n för rapportsviten som ett obligatoriskt argument i funktionen.
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690