Sidans URL

Sidans URL dimension listar URL:erna på din webbplats.

IMPORTANT
Den här dimensionen är bara tillgänglig i Data Warehouse. Om du vill använda en URL-dimension i andra Analytics-lösningar bör du överväga att kopiera värdet till en eVar på varje träff.

Fyll den här dimensionen med data

Den här dimensionen hämtar data från g och -g frågesträngar in Anrop till sidvyn (t()). Länkspårningsanrop (tl()) alltid ta bort den här dimensionen, även om g frågesträngen finns.

Ibland är URL-adresser längre än 255 byte. AppMeasurementet använder g frågesträngsparameter för de första 255 byten i URL:en i bildbegäranden. Om en URL är längre än 255 byte lagras resten av URL:en i -g frågesträngparameter. Protokoll- och frågesträngar i URL:en ingår i den här variabeln.

AppMeasurementet samlar automatiskt in dessa data baserat på sidans URL. Du kan åsidosätta det insamlade värdet med pageURL variabel.

Fyll i en eVar med URL

Adobe rekommenderar att du anger eVar för den sammanfogade strängen window.location.hostname + window.location.pathname. Strängen fungerar vanligtvis bättre än window.location.href därför att protokoll, frågesträngar och ankartaggar utelämnas.

Om du vill att eVarna ska matcha sidans URL-dimension exakt i Datan Warehouse kan du använda dynamiska variabler och ställ in eVarna på D=g på varje träff.

Dimensioner

Bland Dimensionerna finns URL-adresserna till sidorna på webbplatsen.

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e