pageURL

AppMeasurementet samlar automatiskt in sidans URL i varje träff. Om du vill åsidosätta sidans URL som samlas in automatiskt som AppMeasurement kan du använda den här variabeln. I de flesta fall behöver du inte ange den här variabeln.

NOTE
Denna variabel är inte en tillgänglig dimension i Analysis Workspace. Det är bara tillgängligt i Data Warehouse- och datafeeds. Datainsamlingsservrar i Adobe tar dessutom bort den här dimensionen från alla länkspårning -bildbegäranden. Om du vill använda sidans URL som en dimension i Analysis Workspace eller vill att den här dimensionen ska visas i länkspårningsträffar, bör du skicka variabeln pageURL till en eVar för varje träff.

Sid-URL med Web SDK

Sidans URL mappas till följande variabler:

  • XDM-objekt: xdm.web.webPageDetails.URL
  • Dataobjekt: data.__adobe.analytics.pageURL eller data.__adobe.analytics.g

Sidans URL med Adobe Analytics-tillägget

Analystillägget i Adobe Experience Platform Data Collection fyller automatiskt i sidans URL. Du kan dock ange åsidosättning av sidans URL när du konfigurerar Analytics-tillägget (globala variabler) eller under regler.

  1. Logga in på Adobe Experience Platform Data Collection med dina inloggningsuppgifter för AdobeID.
  2. Klicka på den önskade taggegenskapen.
  3. Gå till fliken Rules och klicka sedan på önskad regel (eller skapa en regel).
  4. Klicka på en befintlig Adobe Analytics - Set Variables-åtgärd under Actions eller klicka på ±ikonen.
  5. Ange Adobe Analytics i listrutan Extension och Action Type till Set Variables.
  6. Leta reda på avsnittet Page URL.

Du kan ange sidans URL till valfritt strängvärde.

s.pageURL i AppMeasurementet och den anpassade kodredigeraren för Analytics-tillägget

Variabeln s.pageURL är en sträng som innehåller sidans URL. AppMeasurementet samlar automatiskt in den här variabeln, men du kan åsidosätta dess värde om du vill.

s.pageURL = "https://example.com";

Om du vill använda sidans URL som en dimension i rapporter bör du använda följande i implementeringen:

// Set eVar1 to page URL without protocol or query strings
s.eVar1 = window.location.hostname + window.location.pathname;

Om digitalData datalagret används:

s.pageURL = digitalData.page.pageInfo.destinationURL;
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690