pageURL

AppMeasurementet samlar automatiskt in sidans URL i varje träff. Om du vill åsidosätta sidans URL som samlas in automatiskt som AppMeasurement kan du använda den här variabeln. I de flesta fall behöver du inte ange den här variabeln.

NOTE
Denna variabel är inte en tillgänglig dimension i Analysis Workspace. Det är bara tillgängligt i Data Warehouse- och datafeeds. Dessutom kan datainsamlingsservrar i Adobe ta bort den här dimensionen från alla länkspårning bildbegäranden. Om du vill använda sidans URL som en dimension i Analysis Workspace eller om du vill använda den här dimensionen i länkspårningsträffar bör du skicka pageURL variabel till eVar på varje träff.

Sid-URL med Web SDK

Sidans URL mappas till följande variabler:

  • XDM-objekt: xdm.web.webPageDetails.URL
  • Dataobjekt: data.__adobe.analytics.pageURL eller data.__adobe.analytics.g

Sidans URL med Adobe Analytics-tillägget

Analystillägget i Adobe Experience Platform Data Collection fyller automatiskt i sidans URL. Du kan dock ange åsidosättning av sidans URL när du konfigurerar Analytics-tillägget (globala variabler) eller under regler.

  1. Logga in på Adobe Experience Platform Data Collection med inloggningsuppgifterna för ditt AdobeID.
  2. Klicka på den önskade taggegenskapen.
  3. Gå till Rules och sedan klicka på önskad regel (eller skapa en regel).
  4. Under Actions klickar du på en befintlig Adobe Analytics - Set Variables eller klicka på ±ikonen.
  5. Ange Extension nedrullningsbar lista till Adobe Analytics och Action Type till Set Variables.
  6. Leta reda på Page URL -avsnitt.

Du kan ange sidans URL till valfritt strängvärde.

s.pageURL i AppMeasurementet och den anpassade kodredigeraren för Analytics-tillägget

The s.pageURL variabeln är en sträng som innehåller sidans URL. AppMeasurementet samlar automatiskt in den här variabeln, men du kan åsidosätta dess värde om du vill.

s.pageURL = "https://example.com";

Om du vill använda sidans URL som en dimension i rapporter bör du använda följande i implementeringen:

// Set eVar1 to page URL without protocol or query strings
s.eVar1 = window.location.hostname + window.location.pathname;

Om du använder digitalData datalager:

s.pageURL = digitalData.page.pageInfo.destinationURL;
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690