läge

IMPORTANT
Den här variabeln har tagits bort och är inte en tillgänglig dimension i Analysis Workspace. Använd dimensionen USA i stället, som AppMeasurementet automatiskt samlar in baserat på besökarens plats.

I tidigare versioner av Adobe Analytics användes variabeln state när besökare fyllde i leveransinformation på butikssajter. Den är funktionellt identisk med en prop, men är inte tillgänglig i Analysis Workspace.

Läge som använder Adobe Analytics-tillägget

Du kan ange tillstånd antingen när Analytics-tillägget (globala variabler) konfigureras eller under regler.

  1. Logga in på Adobe Experience Platform Data Collection med dina inloggningsuppgifter för AdobeID.
  2. Klicka på den önskade taggegenskapen.
  3. Gå till fliken Rules och klicka sedan på önskad regel (eller skapa en regel).
  4. Klicka på en befintlig Adobe Analytics - Set Variables-åtgärd under Actions eller klicka på ±ikonen.
  5. Ange Adobe Analytics i listrutan Extension och Action Type till Set Variables.
  6. Leta reda på avsnittet State.

Du kan ange tillstånd till valfritt strängvärde eller dataelement.

s.state in AppMeasurement and the Analytics extension custom code editor

Variabeln s.state är en sträng som vanligtvis innehåller besökarens delstat eller provins. Fulla lägesnamn eller tvåbokstavskoder är båda giltiga. Den har ett maxvärde på 50 byte. De längre värdena trunkeras. Dess standardvärde är en tom sträng.

s.state = "Utah";
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690