pageType

The pageType variabeln är en flagga som används för att ange felsidor på din plats, till exempel 404 fel. Om variabeln innehåller strängen errorPagefyller den i"Sidor som inte hittas" dimension och mått.

IMPORTANT
Ange inte den här variabeln på icke-felsidor.

Sidtyp med Web SDK

Kanalen mappas till följande variabler:

  • XDM-objekt: xdm.web.webPageDetails.isErrorPage - det här XDM-fältet är booleskt; ange det till true för att flagga det som en felsida, eller false om det inte är en felsida.
  • Dataobjekt: data.__adobe.analytics.pageType - det här dataobjektfältet är en sträng; ange det till "errorPage" för att flagga den som sådan.

Sidtyp med Adobe Analytics-tillägg

Det finns inget dedikerat fält i Adobe Analytics-tillägget som kan använda den här variabeln. Använd den anpassade kodredigeraren enligt AppMeasurementen syntax.

s.pageType i AppMeasurementet och den anpassade kodredigeraren för Analytics-tillägget

The s.pageType variabeln är en sträng där värdet errorPage är dess enda giltiga värde. Ange den här variabeln till det här värdet på alla felsidor på webbplatsen, till exempel på 404 sidor.

s.pageType = "errorPage";
TIP
Använd en eVar för att samla in felkoden så att du kan få mer information om vilka specifika fel som besökarna stöter på på din webbplats.
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690