Sidorna hittades inte

Den här hjälpsidan beskriver hur"Sidor som inte hittas" fungerar som en dimension. Se Sidorna hittades inte för mer information.

Dimensionen "Sidor som inte hittas" visar URL:er som innehåller ett fel. Den här dimensionen är användbar när du vill minska antalet fel som besökaren får på din webbplats.

  • Du kan använda den här dimensionen i en Flödesvisualisering för att se vilka sidor besökarna klickar igenom för att hitta felet. Du kan sedan arbeta med utvecklingsteam i organisationen för att åtgärda länken på varje sida.
  • Du kan använda den här dimensionen med 'Referent' dimension för att se var besökarna kommer till din webbplats från externa länkar. Du kan sedan antingen implementera omdirigeringar till önskad plats eller arbeta med tredje part för att få länken åtgärdad.

Fyll den här dimensionen med data

Den här dimensionen hämtar data från pageType och g frågesträngar i bildbegäranden. Om pageType frågesträng är lika med errorPage, g frågesträng (sid-URL) spelas in. AppMeasurementet samlar in dessa data med pageType variabel. Om pageType variabeln är inte definierad eller inställd på något annat än errorPage, samlas inga data in för den här dimensionen.

Dimensioner

Bland Dimensionerna finns URL:er för de sidor på webbplatsen där ett fel uppstod.

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e