Sidorna hittades inte

Den här hjälpsidan beskriver hur"Sidor som inte hittas" fungerar som ett mått. Se Sidorna hittades inte för mer information.

Sidorna hittades inte mått visar antalet träffar där en dimension ställdes in eller kvarstod när en besökare påträffade ett fel. Det här måttet är värdefullt när du vill se vilka sidor eller URL-adresser som innehåller felmeddelanden (till exempel en 404-adress). Du kan sedan skicka informationen vidare till webbutvecklingsteamet, som kan fastställa orsaken till felet och åtgärda det.

Hur det här måttet beräknas

Det här måttet räknar alla träffar där pageType variabeln är lika med värdet för "errorPage". Det är måttmotsvarigheten till Sidorna hittades inte dimension.

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e