Jämför implementeringsmetoder

Jämför de olika metoderna för att implementera Adobe Analytics med varandra. Du kan använda de här tabellerna för att hjälpa din organisation att fastställa det bästa sättet att skicka data till Adobe. Klicka på varje kolumn för mer specifik information.

Webb

AppMeasurement
Adobe Analytics-tillägg
Web SDK
Web SDK-tillägg
Implementeringskrav
Referens AppMeasurement.js på varje sida, definiera variabler, skicka data med s.t() till Adobe Analytics
Läs in referenstaggar på varje sida med användargränssnittet för datainsamling för att definiera variabler och skicka data till Adobe Analytics
Referens Alloy.js på varje sida använder alloy("sendEvent",{}) för att skapa XDM-objekt och skicka önskade data med Edge Network till Adobe Analytics
Inläsare av referenstaggar på varje sida använder användargränssnittet för datainsamling för att komponera XDM-objekt och skicka önskade data med Edge Network till Adobe Analytics
Datamål
Skickat direkt till Adobe Analytics
Skickat direkt till Adobe Analytics
Skickat till Adobe Experience Platform Edge som vidarebefordrar data till Adobe Analytics
Skickat till Adobe Experience Platform Edge som vidarebefordrar data till Adobe Analytics
Svårighet att göra implementeringsjusteringar
Kräver åtkomst till webbplatskod för varje implementeringsändring
Ändra webbplatskoden en gång för att installera loader-taggen. Alla ytterligare implementeringsuppdateringar kan göras i användargränssnittet för datainsamling
Kräver åtkomst till webbplatskod för varje implementeringsändring
Ändra webbplatskoden en gång för att installera loader-taggen. Alla ytterligare implementeringsuppdateringar kan göras i användargränssnittet för datainsamling
Så här hanteras A4T
A4T-anrop ingår i träffar som skickas till Adobe
A4T-anrop ingår i träffar som skickas till Adobe
A4T-anrop skickas som separata träffar
A4T-anrop skickas som separata träffar
Kontextdata
Använd s.contextData.
Använd s.contextData i egna kodblock
Alla omappade fält skickas automatiskt som a.x.* kontextdatavariabler.
Alla omappade fält skickas automatiskt som a.x.* kontextdatavariabler.

Mobiler och andra

CAUTION
Stöd för version 4 Mobile SDK upphörde den 31 augusti 2021. Se Adobe Mobile Services - frågor och svar för mer information.
Mobile SDK
Server-API
Implementeringskrav
Läs in referenstaggar i appen och använd sedan direkta API-anrop eller regler i användargränssnittet för datainsamling för att skapa XDM-objekt och skicka önskade data med Edge Network till Adobe Analytics
Använd Edge Network Server-API:er för att komponera XDM-objekt och skicka önskade data med Edge Network till Adobe Analytics
Datamål
Skickat till Adobe Experience Platform Edge som vidarebefordrar data till Adobe Analytics
Skickat till Adobe Experience Platform Edge som vidarebefordrar data till Adobe Analytics
Svårighet att göra implementeringsjusteringar
Ändra programkoden där direkta API-anrop görs eller gör ändringar i användargränssnittet för datainsamling
Kräver åtkomst till appkod för varje implementeringsändring
Så här hanteras A4T
A4T-anrop skickas som separata träffar
A4T-anrop skickas som separata träffar
Kontextdata
Alla omappade fält skickas automatiskt som a.x.* kontextdatavariabler.
Alla omappade fält skickas automatiskt som a.x.* kontextvariabler
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690