Implementera Adobe Analytics med AppMeasurement för JavaScript

AppMeasurementet för JavaScript har historiskt sett varit ett vanligt sätt att implementera Adobe Analytics. Men Tag Management Systems blir allt populärare och använder taggar i Adobe Experience Platform rekommenderas.

Översikt över implementeringsuppgifterna på hög nivå:

Så här implementerar du Adobe Analytivs med AppMeasurement för Javascript, enligt beskrivningen i det här avsnittet.

Uppgift
Mer information
1
Se till att du har har definierat en rapportsvit
Report Suite Manager
2
Hämta den JavaScript-kod som krävs för AppMeasurementet från Code Manager. Zippa upp filen.
Kodhanteraren
3

Lägg till AppMeasurement.js till webbplatsens mallfil. Koden innehåller de bibliotek som krävs för att skicka data till Adobe.

code language-html
<head>
  <script src="AppMeasurement.js"></script>
  …
</head>
4

Definiera konfigurationsvariabler i AppMeasurement.js. När Analytics-objektet instansieras ser dessa variabler till att datainsamlingsinställningarna är korrekta.

code language-javascript
// Instantiate the Analytics tracking object with report suite ID
var s_account = "examplersid";
var s=s_gi(s_account);

// Make sure data is sent to the correct tracking server
s.trackingServer = "example.data.adobedc.net";
Konfigurationsvarabler
5

Definiera sidnivåvariabler i webbplatsens sidkod. Variablerna avgör vilka mått och mätvärden som skickas till Adobe.

code language-js
s.pageName = "Example page";
s.eVar1 = "Example eVar";
s.events = "event1";
Sidvariabler
6

Skicka data till Adobe med t() method, när alla sidvariabler är definierade.

code language-js
s.t();
t(), metod
7
Utöka och validera implementeringen innan det går till produktion.

Ytterligare resurser

recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690