Kodhanteraren

Med kodhanteraren kan du hämta datainsamlingskod för webb- och mobilplattformar.

Analytics > Admin > All admin > Code manager.

När du har hämtat biblioteket måste du konfigurera koden så att den skickar data till rätt spårningsserver och rapportserie. Ytterligare implementeringsresurser är tillgängliga i användarhandboken för Implementering.

Kodhanterarens sidbeskrivningar section_7C317BB0287A4B8EB0A1A4ECC40627BF

Kolumn
Beskrivning
Name
Namnet matchar plattformen där du vill aktivera datainsamling. Inbyggda bibliotek tillhandahålls för varje plattform som visas i den här kolumnen.
Type
Typ av program som kan mätas med varje bibliotek.
Version
Lista den senaste versionen av biblioteket. Klicka på versionsnumret för att visa versionshistoriken.
Documentation
Visa biblioteksreferensdokumentationen.
recommendation-more-help
2969e653-1f9b-4947-8b90-367efb66d529