Implementera Adobe Analytics med Analytics-tillägget

Under Adobe Analytics livstid har Adobe erbjudit flera olika metoder för att implementera kod på er webbplats för datainsamling. Den rekommenderade metoden för Adobe är via taggar i Adobe Experience Platform.

Taggar i Adobe Experience Platform är en tagghanteringslösning som gör att ni kan driftsätta Analytics-kod tillsammans med andra taggningskrav. Adobe erbjuder integreringar med andra lösningar och produkter och låter er driftsätta anpassad kod. Alla dessa uppgifter kan utföras utan att någon utvecklingsteam i organisationen behöver uppdatera koden på er webbplats.

Alla kunder som har ett aktivt Adobe Experience Cloud-kontrakt kan använda taggar. Om du är osäker på om du har åtkomst kan du kontakta någon av Experience Cloud systemadministratörerna i din organisation.

Översikt över implementeringsuppgifterna på hög nivå:

Så här implementerar du Adobe Analytics med hjälp av arbetsflödet för Analytics-tillägg, som beskrivs i det här avsnittet.

Uppgift
Mer information
1
Se till att du har definierat en rapportserie.
Report Suite Manager
2
Skapa ett datalager för att hantera spårningen av data på webbplatsen.
Skapa ett datalager
3
Skapa en taggegenskap. Egenskaper är överliggande behållare som används för att referera till tagghanteringsdata.
Skapa en Adobe Analytics-taggegenskap
4
Installera Analytics-tillägget i taggegenskapen. Konfigurera Analytics-tillägget för att skicka data till Adobe Analytics.
Översikt över Adobe Analytics-tillägg
5
Distribuera till en utvecklingsmiljö. Ha en miljö där du kan iterera om taggutveckling.
Distribuera en analysimplementering till en utvecklingsmiljö
6
Validera och publicera till produktion. Bädda in kod för att inkludera taggegenskapen på webbplatsens sidor. Använd sedan dataelement, regler och så vidare för att anpassa implementeringen.
Bädda in kod
Validera en utvecklingsimplementering och publicera i produktion

Ytterligare resurser

Taggar kan anpassas mycket. Läs mer om hur du får ut mesta möjliga av Adobe Analytics genom att inkludera rätt data i implementeringen.

recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690