Spåra olika implementeringstyper

En Adobe Analytics-implementations kärnarkitektur är enhetlig för alla implementeringstyper. Processen innefattar att definiera variabler och kompilera dem till en bildbegäran som skickas till Adobe datainsamlingsservrar. Detta innebär att du kan växla mellan AppMeasurement, Web SDK och deras respektive tillägg i Adobe Experience Platform Data Collection på olika sidor på samma webbplats.

Adobe rekommenderar att enhetlighet bibehålls i implementeringen av en webbplats genom att använda samma implementeringstyp på alla sidor. Men om delar av webbplatsen har olika krav kan du använda den här sidan för att se till att besökarna spåras konsekvent mellan sidorna.

Om du använder mer än en typ av implementering (t.ex. AppMeasurement och hårdkodade bildbegäranden) måste du se till att följande variabler är korrekt inställda och matchar varandra:

Variabel
AppMeasurement
Analystillägg
Webb-SDK
Web SDK-tillägg
Hårdkodad bildbegäran
Rapportsvit-ID
Strängargument i s_gi
Report suites under Library management sektion när Konfigurera tillägget
Lägg till Adobe Analytics som en tjänst när Konfigurera ett datastream
Lägg till Adobe Analytics som en tjänst när Konfigurera ett datastream
Del av URL:en pathname (efter /b/ss/)
Spårningsserver
The trackingServer och trackingServerSecure variabler
Tracking Server och SSL Tracking Server under General sektion när Konfigurera tillägget
The edgeDomain egenskap när Konfigurera Web SDK
The Edge Domain när Konfigurera tillägget
The hostname URL för bildbegäran
Experience Cloud ID-tjänst
Implementera VisitorAPI.js
Använd Tjänsttillägg för Adobe Experience Cloud ID
Använd Tjänsttillägg för Adobe Experience Cloud ID
Använd Tjänsttillägg för Adobe Experience Cloud ID
Gör en separat anrop till ID-tjänstservrarna för att erhålla önskat ID

Om någon av dessa variabler inte är konsekvent för varje implementeringstyp ser Adobe dem som separata besökare. Om besökare inte spåras sömlöst över olika implementeringstyper på din webbplats är den vanligaste orsaken att ID-tjänsten är felaktigt konfigurerad. Se Implementeringsmetoder i användarhandboken för ID-tjänsten om du vill ha mer information.

recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690