linkURL

När ett anrop om länkspårning skickas till Adobe identifierar datainsamlingsservrarna automatiskt URL:en. Använd linkURL variabel som åsidosätter den identifierade URL:en.

Det finns inga dimensioner i Analysis Workspace som rapporterar om den här variabeln. Den fyller i page_event_var1 kolumn i Dataflöden.

Länk-URL med Web SDK

Länk-URL mappas till följande variabler:

  • XDM-objekt: web.webInteraction.URL
  • Dataobjekt: data.__adobe.analytics.linkURL eller data.__adobe.analytics.pev1

Länk-URL med Adobe Analytics-tillägget

Det finns inget dedikerat fält i Adobe Analytics-tillägget som kan använda den här variabeln. Använd den anpassade kodredigeraren enligt AppMeasurementen syntax.

s.linkURL i AppMeasurementet och den anpassade kodredigeraren för Analytics-tillägget

The s.linkURL variabeln är en sträng som innehåller webbläsarens URL när användaren klickar på länken. Den här variabeln fyller inte i några dimensioner som är tillgängliga i rapporter.

s.linkURL = "https://example.com";

Om det tredje argumentet i tl() -metoden är inte inställd, linkURL används i stället.

recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690