list

Listvariabler är anpassade variabler som du kan använda hur du vill. De fungerar på liknande sätt som eVars, förutom att de kan innehålla flera värden i samma träff. Listvariabler har ingen teckengräns.

Se till att du spelar in hur du använder varje listvariabel och deras logik i konstruktionsdokument.

NOTE
Listvariabler lagrar de senaste värdena per besökare baserat på dess Max values ställa in Rapportsvitsinställningar. Upp till 250 värden stöds. Om det finns fler unika värden än vad Max values inställningen tillåter, de äldsta värdena tillskrivs inte mätvärden.

Ställ in listvariabler i rapportsvitens inställningar

Se till att du konfigurerar varje listvariabel i inställningarna för rapportsviten innan du använder dem i implementeringen. Se Konverteringsvariabler i administrationshandboken. Det här steget gäller alla implementeringsmetoder.

Visa variabler med Web SDK

Om du använder XDM-objekt används XDM-fält för listvariabler xdm._experience.analytics.customDimensions.lists.list1.list[] till xdm._experience.analytics.customDimensions.lists.list3.list[]. Varje arrayelement innehåller en "value" -objekt som innehåller varje sträng. Du behöver inte ange en avgränsare. Datainsamlingsservrar i Adobe identifierar och tar automatiskt med rätt avgränsare i Rapportsvitsinställningar.

"xdm": {
 "_experience": {
  "analytics": {
   "customDimensions": {
    "lists": {
     "list1": {
      "list": [
       {
        "value": "Example value 1"
       },
       {
        "value": "Example value 2"
       },
       {
        "value": "Example value 3"
       }
      ]
     }
    }
   }
  }
 }
}
NOTE
Adobe XDM-schemat innehåller key förutom objekt value objekt i varje list[] array. Adobe använder inte dessa key objekt när data skickas till Adobe Analytics.

Om du använder dataobjekt, listvariabler använder data.__adobe.analytics.list1 - data.adobe.analytics.list3 efter AppMeasurementets syntax. Se till att du använder rätt avgränsningsuppsättning i Rapportsvitsinställningar.

"data": {
 "__adobe": {
  "analytics": {
   "list1": "Example value 1,Example value 2,Example value 3"
  }
 }
}

Visa variabler med Adobe Analytics-tillägget

Det finns inget dedikerat fält i Adobe Analytics-tillägget som kan använda den här variabeln. Använd den anpassade kodredigeraren enligt AppMeasurementen syntax.

s.list1 - s.list3 i AppMeasurementet och den anpassade kodredigeraren i Analytics-tillägget

Varje listvariabel är en sträng som innehåller anpassade värden som är specifika för din organisation. Den här variabeln har inte ett maximalt antal byte, men varje enskilt värde har en maxgräns på 255 byte. Avgränsaren som du använder bestäms när du ställer in variabeln i Rapportsvitsinställningar. Använd inte blanksteg när du avgränsar flera objekt.

// A list variable configured with a comma as a delimiter
s.list1 = "Example value 1,Example value 2,Example value 3";
TIP
Om du anger dubblettvärden i samma träff dupliceras alla instanser av dessa värden med Adobe. Om du till exempel anger s.list1 = "Brick,Brick";, en instans räknas i rapporter.

Jämför listekurser med listvariabler

Listutkast och listvariabler kan båda innehålla flera värden i samma träff. Det finns dock flera viktiga skillnader mellan dessa två variabeltyper.

 • Alla propp kan bli en listpropp. Du kan ha upp till 75 proppar i listan om varje propp är en listprop. Det finns bara tre listvar tillgängliga.
 • Listutkast har en gräns på 100 byte för hela variabeln. Listvariabler har en gräns på 255 byte per värde och ingen total bytegräns.
 • Listproppar finns inte kvar efter den träff de ställs in. Listvariabler har en förfalloinställning som du vill ha. Med bearbeta rapporttidkan du använda anpassad attribuering för både listutkast och listvariabler.
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690