Listvariabler

Skapa och konfigurera listvariabler för rapportering. Ange värden för avgränsare, förfallodatum, allokering och max. Samla in data för listvariabler med list1 - list3.

Analytics > Admin > Report Suites > Edit Settings > Conversion > List Variables

 • Name: Listvariabelns namn. Det här namnet är dimensionsetiketten i Analysis Workspace.

 • Status: Aktivera eller inaktivera datainsamling för variabeln. Om en variabel är inaktiverad samlas inga data in, även om implementeringen skickar data till den variabeln.

 • Value Delimiter: Det tecken som används för att avgränsa värden inom listvariabeln. De vanligaste är tecken som kommatecken, kolon, rör eller liknande. Flerbytetecken stöds inte som avgränsare i listvariabler.

 • Expire After: På samma sätt som när eVarna förfaller avgör det här fältet hur lång tid det kan ta mellan listvariabeln och konverteringshändelsen för dem att vara relaterade.

  • På sidvy eller besöksnivå: Success events beyond the page view or visit will not link back to any values within the list variable.
  • Baserat på en tidsperiod, t.ex. dag, vecka, månad: Slutförda händelser efter den angivna tidsperioden länkar inte tillbaka till några värden i listvariabeln. Ett anpassat antal dagar kan också definieras.
  • Specifika konverteringshändelser: Andra lyckade händelser som utlöses efter den angivna händelsen länkas inte tillbaka till några värden i listvariabeln.
  • Aldrig: Hur lång tid som helst kan gå mellan listvariabeln och success-händelsen.
 • Allocation: Den här inställningen avgör hur lyckade händelser delar kredit mellan värden:

  • Fullständig: Alla variabelvärden som har definierats innan variabeln har upphört att gälla får full kredit för lyckade händelser.
  • Linjär: Alla variabelvärden som har definierats innan variabeln upphör att gälla får kreditdelad kredit för konverteringshändelser.
  • Variabelvärden skrivs aldrig över, utan läggs i stället till de värden som får kredit för lyckade händelser.
 • Description: En beskrivning av hur din organisation använder listvariabeln.

 • Max Values: Anger antalet aktiva värden som tillåts för den här listvariabeln. Om värdet till exempel är 3 sparas bara de tre senaste värdena som hämtats och alla tidigare värden som hämtats tas bort. Observera, att om flera värden för samma listvariabel skickas i samma träff och du har begränsat med max-värden, får varje värde samma tidsstämpel och det finns ingen garanti för vilket värde som sparas. Om en besökare behåller fler värden än det högsta tillåtna värdet används de senaste värdena. Upp till 250 maxvärden tillåts.

  Den här inställningen är användbar för att begränsa attribuering till ett visst antal värden. Om en listvariabel till exempel är inställd på "A,B,C" på första sidan av ett besök och sedan "X,Y,Z" på nästa sida fördelas attribueringen till dessa sex värden baserat på dess allokering. Om du bara vill begränsa attribueringen till "X,Y,Z"kan du ange maxvärden till tre.

recommendation-more-help
2969e653-1f9b-4947-8b90-367efb66d529