cookieDomain

IMPORTANT
Den här variabeln har tagits bort. Använd trackingServer i stället.

The cookieDomain variabeln anger domänen där AppMeasurementet anger cookies. Du kan använda den här variabeln för att explicit ange cookie-domänen i stället för att använda cookieDomainPeriods variabel.

Den här variabeln behöver bara användas när båda av följande villkor är uppfyllda:

  • Om implementeringen använder cookies från första part. Den här variabeln krävs inte för implementeringar som använder en trackingServer värde som innehåller sc.adobedc.net.
  • Om din domän har en punkt i suffixet. Till exempel: example.co.uk kan använda cookieDomain variabel för att explicit ange att cookie-domänen är example.co.uk och inte co.uk.

Endast ett litet antal implementeringar har använts för cookieDomain variabel, och till och med då, alternativa variabler som cookieDomainPeriods kan användas i stället.

Web SDK kan identifiera rätt cookie-lagringsdomän utan den här variabeln.

Det finns inget dedikerat fält i Adobe Analytics-tillägget som kan använda den här variabeln. Använd den anpassade kodredigeraren enligt AppMeasurementen syntax.

s.cookieDomain i AppMeasurementet och den anpassade kodredigeraren för Analytics-tillägget

The cookieDomain variabeln är en sträng och ställs in på den domän där du vill lagra cookies.

s.cookieDomain = "stats.example.com";
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690