cookieDomainPeriods

IMPORTANT
Den här variabeln är inaktuell. Om du använder något av följande:
  • AppMeasurement v2.26.x eller senare
  • Adobe Analytics-tillägg v1.9.4 eller senare
  • Adobe Experience Cloud ID-tjänst
Den här variabeln gör ingenting eftersom det tillämpliga biblioteket automatiskt identifierar den domän som cookies ska användas på.

The cookieDomainPeriods variabeln hjälpte AppMeasurementet att avgöra var Analytics-cookies ska ställas in genom att ange att domänen på den översta nivån hade en extra period. Den här variabeln tillät AppMeasurement för den extra perioden i den översta domänen och ställer in cookies på rätt plats. Om webbplatsens toppnivådomän inte innehåller någon extra period är den här variabeln inte obligatorisk.

  • För domäner som example.co.uk eller www.example.co.jp, ange variabeln till "3".
  • För domäner som example.nsw.gov.au, ange variabeln till "4".
  • För domäner som example.com eller products.example.org, utelämna inställningen av den här variabeln eller ange den till "2".
TIP
Ta inte underdomäner med i beräkningen för variabeln. Ange till exempel inte cookieDomainPeriods på exempelwebbadressen store.toys.example.com. AppMeasurementet känner igen att cookies lagras på example.com, även på URL:er med många underdomäner.

För implementeringar på AppMeasurement v2.26.x eller senare finns s_ac cookie används för att automatiskt avgöra rätt cookie-domän. Biblioteket försöker först skriva en cookie som innehåller två domänperioder. Om den här cookie-filen misslyckas försöker den igen, inklusive fler domänperioder tills den lyckas. Denna cookie tas omedelbart bort när den har angetts.

Web SDK avgör automatiskt vilken domän som ska användas för att ställa in cookies.

Domain Periods är ett fält under Cookies när du konfigurerar Adobe Analytics-tillägget.

  1. Logga in på Adobe Experience Platform Data Collection med inloggningsuppgifterna för ditt AdobeID.
  2. Klicka på den önskade taggegenskapen.
  3. Gå till Extensions klickar du på Configure under Adobe Analytics.
  4. Expandera Cookies dragspelspanel, som visar Domain Periods fält.

Ange att fältet ska 3 endast på toppnivådomäner som innehåller en punkt. Annars kan fältet lämnas tomt.

The cookieDomainPeriods variabeln är en sträng som vanligtvis är inställd på "3", endast i toppnivådomäner som innehåller en punkt. Standardvärdet är "2"som rymmer de flesta toppnivådomäner som .com och .org.

// Manually set cookieDomainPeriods for domains with a period in the top-level domain, such as www.example.co.uk
s.cookieDomainPeriods = "3";
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690