linkExternalFilters

Med AppMeasurement kan du automatiskt spåra länkar som pekar utanför webbplatsen. If trackExternalLinks (AppMeasurement) eller clickCollectionEnabled (Web SDK) är aktiverat skickas en bildbegäran till Adobe till höger när en besökare klickar på en länk för att lämna din webbplats. The linkExternalFilters och linkInternalFilters variabler bestämmer vilka länkar som betraktas som interna/externa.

Om den här variabeln innehåller ett värde fungerar automatisk spårning av avslutningslänk som tillåtelselista. Om ett länkklick inte matchar några linkExternalFilters är det inte en avslutslänk. Hela URL:en granskas mot den här variabeln. If linkLeaveQueryString är aktiverat undersöks även frågesträngen.

TIP
Använd bara den här variabeln om du vet exakt vilka domäner du vill använda som avslutningslänkar. Många företag använder linkInternalFilters är tillräckligt för att avsluta länkspårning och inte använda linkExternalFilters.

Om du använder båda linkInternalFilters och linkExternalFilters samtidigt måste den klickade länken matcha linkExternalFilters och matchar inte linkInternalFilters som en avslutningslänk. Om en klickad länk matchar både villkoren för avslutningslänk och nedladdningslänk får nedladdningslänkstypen prioritet.

Avsluta länkar i Web SDK

Länkarna kvalificeras automatiskt som en avslutningslänk om länkmåldomänen skiljer sig från den aktuella window.location.hostname. Web SDK innehåller inga konfigurationsvariabler som kan ändra automatisk avslutningslänksidentifiering. Om du behöver anpassa domänerna som kvalificerar som en avslutningslänk kan du använda anpassad logik i onBeforeEventSend återanrop.

Se Automatisk länkspårning finns i Web SDK-dokumentationen.

Utgående länkar - Spåra med Adobe Analytics-tillägget

Fältet Spåra är en kommaavgränsad lista med filter (vanligtvis domäner) under Link Tracking när du konfigurerar Adobe Analytics-tillägget.

  1. Logga in på Adobe Experience Platform Data Collection med inloggningsuppgifterna för ditt AdobeID.
  2. Klicka på den önskade taggegenskapen.
  3. Gå till Extensions klickar du på Configure under Adobe Analytics.
  4. Expandera Link Tracking dragspelspanel, som visar Outbound Links - Track fält.

Placera filter som du alltid vill ska vara externa i det här fältet. Avgränsa flera domäner med kommatecken utan mellanslag.

s.linkExternalFilters i AppMeasurementet och den anpassade kodredigeraren för Analytics-tillägget

The s.linkExternalFilters variabeln är en sträng som innehåller filter (t.ex. domäner) som du betraktar som avslutslänkar. Avgränsa flera domäner med kommatecken utan mellanslag.

s.linkExternalFilters = "example.com,example.net,example.org";

Tänk på följande implementeringsexempel som om det var på adobe.com:

<script>
  s.trackExternalLinks = true;
  s.linkExternalFilters = "example.com,example.net";
</script>

<!-- The following link is NOT considered an exit link, even though the link is outside adobe.com -->
<a href = "example.org">Example link 1</a>

<!-- The following link is an exit link because it matches the linkExternalFilters allowlist -->
<a href = "example.com">Example link 2</a>
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690