trackExternalLinks

Adobe har möjlighet att spåra utgående länkar utan att behöva ställa in tl() metod för varje avslutningslänk. Aktivera den här variabeln om du vill använda automatisk länkspårning för att avsluta länkar.

När det här alternativet är aktiverat jämför AppMeasurementet alla klickade länk-URL:er med värden i linkInternalFilters och linkExternalFilters. Om det finns en matchning utlöses ett avslutningslänkspårningsanrop automatiskt.

Aktivera eller inaktivera klicksamling med Web SDK-tillägget

Använd Enable click data collection när du konfigurerar Web SDK. Den här kryssrutan hanterar både avslutnings- och nedladdningslänkar.

  1. Logga in på Adobe Experience Platform Data Collection med inloggningsuppgifterna för ditt AdobeID.
  2. Klicka på den önskade taggegenskapen.
  3. Gå till Extensions klickar du på Configure knapp under Adobe Experience Platform Web SDK.
  4. Under Data Collectionklickar du på Enable click data collection kryssrutan.

Aktivera eller inaktivera klicksamlingen manuellt för att implementera Web SDK

Konfigurera SDK med clickCollectionEnabled. Fältet är ett booleskt värde som avgör om data som är associerade med länkklick samlas in automatiskt. Standardvärdet är true. Ange det här värdet till false om du vill inaktivera automatisk länkspårning. Den här inställningen hanterar automatisk länkspårning för både hämtnings- och avslutslänkar.

alloy("configure", {
  "clickCollectionEnabled": true
});

Spåra utgående länkar med Adobe Analytics-tillägget

Spåra utgående länkar är en kryssruta under Link Tracking när du konfigurerar Adobe Analytics-tillägget.

  1. Logga in på Adobe Experience Platform Data Collection med inloggningsuppgifterna för ditt AdobeID.
  2. Klicka på den önskade taggegenskapen.
  3. Gå till Extensions klickar du på Configure under Adobe Analytics.
  4. Expandera Link Tracking dragspelspanel, som visar Track outbound links kryssrutan.

Klicka i kryssrutan om du vill aktivera automatisk spårning av avslutningslänk.

The s.trackExternalLinks är ett booleskt värde som aktiverar eller inaktiverar automatisk spårning av avslutningslänk. Om du inte vill spåra utgående länkar eller vill ringa tl() metod för att spåra avslutslänkar, ange variabeln till false.

s.trackExternalLinks = true;
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690