Adobe plug-in: addProductEvar

IMPORTANT
Denna plugin tillhandahålls av Adobe Consulting som en tjänst som hjälper dig att få ut mer av Adobe Analytics. Adobe kundtjänst ger inte support för denna plugin, inklusive installation och felsökning. Om du behöver hjälp med det här plugin-programmet kontaktar du din organisations Adobe Account Team. De kan ordna ett möte med en konsult för att få hjälp.

The addProductEvar Med plugin-programmet kan du enkelt lägga till en Adobe Analytics-eVar som använder produktsyntax i variabeln products utan att behöva oroa dig för om det redan befintliga innehållet i variabeln products ska ändras/flyttas/tas bort. Adobe rekommenderar att du använder denna plugin om du enkelt vill lägga till produktsyntax för varuexponering för eVars i products variabel. Du behöver inte använda addProductEvar plugin-program om du inte använder varuexponering för eVars med produktsyntax.

NOTE
Denna plugin ersätter inte eVars som redan finns i en produktpost. Det lägger bara till värden som du anger med det här plugin-programmet. Var försiktig när du lägger till eVars som redan finns för den produkten.

Installera plugin-programmet med Web SDK- eller Web SDK-tillägget

Det här plugin-programmet stöds ännu inte för användning i Web SDK.

Installera plugin-programmet med Adobe Analytics-tillägget

Adobe har ett tillägg som gör att du kan använda de vanligaste plugin-programmen med Adobe Analytics.

 1. Logga in på Adobe Experience Platform Data Collection med inloggningsuppgifterna för ditt AdobeID.

 2. Klicka på den önskade taggegenskapen.

 3. Gå till Extensions klickar du på Catalog knapp

 4. Installera och publicera Common Analytics Plugins extension

 5. Om du inte redan har det skapar du en regel med namnet"Initiera plugin-program" med följande konfiguration:

  • Villkor: Inget
  • Händelse: Kärna - Bibliotek inläst (sidan ovanpå)
 6. Lägg till en åtgärd i ovanstående regel med följande konfiguration:

  • Tillägg: Plugin-program för gemensam analys
  • Åtgärdstyp: Initiera addProductEvar
 7. Spara och publicera ändringarna i regeln.

Installera plugin-programmet med en anpassad kodredigerare

Om du inte vill använda tillägget för Common Analytics-plugin-program kan du använda den anpassade kodredigeraren.

 1. Logga in på Adobe Experience Platform Data Collection med inloggningsuppgifterna för ditt AdobeID.
 2. Klicka på önskad egenskap.
 3. Gå till Extensions klickar du på Configure under Adobe Analytics-tillägget.
 4. Expandera Configure tracking using custom code dragspelspanel, som visar Open Editor -knappen.
 5. Öppna den anpassade kodredigeraren och klistra in den plugin-kod som finns nedan i redigeringsfönstret.
 6. Spara och publicera ändringarna i Analytics-tillägget.

Installera plugin-programmet med AppMeasurementet

Kopiera och klistra in följande AppMeasurement var som helst i analysfilen efter att Analytics-spårningsobjektet har initierats (med s_gi). Genom att bevara kommentarer och versionsnummer i koden i implementeringen kan Adobe felsöka eventuella problem.

/******************************************* BEGIN CODE TO DEPLOY *******************************************/
/* Adobe Consulting Plugin: addProductEvar v2.0 */
function addProductEvar(en,ev,ap){var e=en,f=ev,d=ap;if("-v"===e)return{plugin:"addProductEvar",version:"2.0"};a:{if("undefined"!==typeof window.s_c_il){var b=0;for(var c;b<window.s_c_il.length;b++)if(c=window.s_c_il[b],c._c&&"s_c"===c._c){b=c;break a}}b=void 0}if("undefined"!==typeof b&&(b.contextData.addProductEvar="2.0","string"===typeof e&&"string"===typeof f&&""!==f))if(d=d||!1,b.products){c=b.products.split(",");var g=c.length;d=d?0:g-1;for(var a;d<g;d++)a=c[d].split(";"),a[5]&&-1<a[5].toLowerCase().indexOf("evar")?a[5]=a[5]+"|"+e+"="+f:a[5]?a[5]=e+"="+f:a[5]||(a[4]||(a[4]=""),a[3]||(a[3]=""),a[2]||(a[2]=""),a[1]||(a[1]=""),a[5]=e+"="+f),c[d]=a.join(";");b.products=c.join(",")}else b.products=";;;;;"+e+"="+f};
/******************************************** END CODE TO DEPLOY ********************************************/

Använda plugin-programmet

The addProductEvar I plugin-programmet används följande argument:

 • en (required, string): Den eVar som ska läggas till i den sista posten som finns i variabeln products. Om variabeln products är tom skapar plugin-programmet en"tom" produktpost med eVarna kopplad till slutet av posten.
 • ev (required, string): Det värde som tilldelats eVarna.
 • ap (valfritt, booleskt): Om variabeln products innehåller mer än en produktpost läggs värdet true (eller 1) till eVarna i alla produktposterna. Standardvärdet är false (eller 0), vilket innebär att eVarna endast läggs till i sista som ingår i variabeln products.

The addProductEvar plugin-programmet returnerar ingenting. I stället läggs eVar- (och eVar-värdet) som anges i en och ev argument till products variabel.

Exempel

// Set a merchandising eVar to blue on the last product. The output for the products variable is ";product1;3;300,;product2;2;122,;product3;1;25;;eVar1=blue"
s.products=";product1;3;300,;product2;2;122,;product3;1;25";
addProductEvar("eVar1", "blue");

// Set a merchandising eVar to blue on all products. The output for the products variable is ";product1;3;300;;eVar1=blue,;product2;2;122;;eVar1=blue,;product3;1;25;;eVar1=blue"
s.products=";product1;3;300,;product2;2;122,;product3;1;25";
addProductEvar("eVar1", "blue", true);

// Set multiple merchandising eVars to the last product in the string. The output for the products variable is ";product1;3;300;event2=10;eVar23=large\|eVar24=men|eVar1=blue,;product2;2;122,;product3;1;25;;eVar23=medium|eVar24=women|eVar1=red"
s.products=";product1;3;300;event2=10;eVar23=large|eVar24=men|eVar1=blue,;product2;2;122,;product3;1;25";
addProductEvar("eVar23", "medium");
addProductEvar("eVar24", "women");
addProductEvar("eVar1", "red");

// Set multiple merchandising eVars to all products in the string. The output for the products variable is ";product1;3;300;event2=10;eVar23=large|eVar24=men|eVar1=blue|eVar23=medium|eVar24=women|eVar1=red,;product2;2;122;;eVar23=medium|eVar24=women|eVar1=red,;product3;1;25;;eVar23=medium|eVar24=women|eVar1=red"
s.products=";product1;3;300;event2=10;eVar23=large|eVar24=men|eVar1=blue,;product2;2;122,;product3;1;25";
addProductEvar("eVar23", "medium", true);
addProductEvar("eVar24", "women", true);
addProductEvar("eVar1", "red", true);

// If the products variable is not set, the plug-in creates an empty product string correctly delimited to the merchandising eVar. The output for the products variable is ";;;;;eVar1=blue"
addProductEvar("eVar1", "blue");

Tidigare versioner

2.0 (19 mars 2021)

 • Versionsnummer har lagts till som kontextdata.

1.0 (7 oktober 2019)

 • Ursprunglig version.
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690