Adobe plug-in: rfl (Remove From List)

IMPORTANT
Denna plugin tillhandahålls av Adobe Consulting som en tjänst som hjälper dig att få ut mer av Adobe Analytics. Adobe kundtjänst ger inte support för denna plugin, inklusive installation och felsökning. Om du behöver hjälp med det här plugin-programmet kontaktar du din organisations Adobe Account Team. De kan ordna ett möte med en konsult för att få hjälp.

Med plugin-programmet rfl kan du ta bort värden från avgränsade strängar (till exempel events, products, list) på ett säkert sätt. Denna plugin är användbar om du vill ta bort specifika värden från en avgränsad sträng utan att behöva oroa dig för avgränsare. Flera andra plugin-program är beroende av att den här koden körs korrekt. Detta plugin-program är inte nödvändigt om du inte behöver köra en specifik funktion på mer än en Analytics-variabel åt gången, eller om du inte använder några beroende plugin-program.

Plugin-programmet använder följande logik:

 • Om värdet som du vill ta bort finns behåller plugin-programmet allt i variabeln utom värdet som ska tas bort.
 • Om värdet som du vill ta bort inte finns behåller plugin-programmet den ursprungliga strängen som den är.

Installera plugin-programmet med Web SDK- eller Web SDK-tillägget

Det här plugin-programmet stöds ännu inte för användning i Web SDK.

Installera plugin-programmet med Adobe Analytics-tillägget

Adobe har ett tillägg som gör att du kan använda de vanligaste plugin-programmen med Adobe Analytics.

 1. Logga in på Adobe Experience Platform Data Collection med dina inloggningsuppgifter för AdobeID.

 2. Klicka på den önskade taggegenskapen.

 3. Gå till fliken Extensions och klicka sedan på knappen Catalog

 4. Installera och publicera tillägget Common Analytics Plugins

 5. Om du inte redan har det skapar du en regel med namnet"Initiera plugin-program" med följande konfiguration:

  • Villkor: Inget
  • Händelse: Kärna - Bibliotek inläst (sidan ovanpå)
 6. Lägg till en åtgärd i ovanstående regel med följande konfiguration:

  • Tillägg: Plugin-program för gemensam analys
  • Åtgärdstyp: Initiera offertförfrågan (ta bort från lista)
 7. Spara och publicera ändringarna i regeln.

Installera plugin-programmet med en anpassad kodredigerare

Om du inte vill använda tillägget för Common Analytics-plugin-program kan du använda den anpassade kodredigeraren.

 1. Logga in på Adobe Experience Platform Data Collection med dina inloggningsuppgifter för AdobeID.
 2. Klicka på önskad egenskap.
 3. Gå till fliken Extensions och klicka sedan på knappen Configure under Adobe Analytics-tillägget.
 4. Expandera dragspelsfliken Configure tracking using custom code som visar knappen Open Editor.
 5. Öppna den anpassade kodredigeraren och klistra in den plugin-kod som finns nedan i redigeringsfönstret.
 6. Spara och publicera ändringarna i Analytics-tillägget.

Installera plugin-programmet med AppMeasurementet

Kopiera och klistra in följande AppMeasurement var som helst i analysfilen efter att Analytics-spårningsobjektet har initierats (med s_gi). Genom att bevara kommentarer och versionsnummer i koden i implementeringen kan Adobe felsöka eventuella problem.

/******************************************* BEGIN CODE TO DEPLOY *******************************************/
/* Adobe Consulting Plugin: rfl (removeFromList) v2.1 */
function rfl(lv,vr,d1,d2,df){var b=lv,f=vr,e=d1,h=d2,g=df;if("-v"===b)return{plugin:"rfl",version:"2.1"};a:{if("undefined"!==typeof window.s_c_il){var c=0;for(var a;c<window.s_c_il.length;c++)if(a=window.s_c_il[c],a._c&&"s_c"===a._c){c=a;break a}}c=void 0}"undefined"!==typeof c&&(c.contextData.rfl="2.1");if(!b||!f)return"";c=[];a="";e=e||",";h=h||e;g=g||!1;b=b.split(e);e=b.length;for(var d=0;d<e;d++)-1<b[d].indexOf(":")&&(a=b[d].split(":"),a[1]=a[0]+":"+a[1],b[d]=a[0]),-1<b[d].indexOf("=")&&(a=b[d].split("="),a[1]=a[0]+"="+a[1],b[d]=a[0]),b[d]!==f&&a?c.push(a[1]):b[d]!==f?c.push(b[d]):b[d]===f&&g&&(a?c.push(a[1]):c.push(b[d]),g=!1),a="";return c.join(h)};
/******************************************** END CODE TO DEPLOY ********************************************/

Använda plugin-programmet

Funktionen rfl använder följande argument:

 • lv (obligatoriskt, sträng): En variabel (eller sträng) som innehåller en lista med avgränsade värden
 • vr (obligatoriskt, sträng): Det värde du vill ta bort från argumentet lv. Adobe rekommenderar att du inte tar bort flera värden under ett enskilt rfl-anrop.
 • d1 (valfri, sträng): Avgränsaren som argumentet lv använder. Standardvärdet är ett komma (,).
 • d2 (valfri sträng): Den avgränsare som du vill att retursträngen ska använda. Standardvärdet är samma värde som argumentet d1.
 • df (valfritt, booleskt): Om true tvingas endast dubblettinstanser av argumentet vr från argumentet lv i stället för alla instanser. Standardvärdet är false när det inte anges.

När den här funktionen anropas returneras en modifierad sträng som innehåller argumentet lv, men utan instanser (eller dubblettinstanser) av värdet som anges i argumentet vr.

Exempelanrop

Exempel 1

Om…

s.events = "event22,event24,event25";

…och följande kod körs…

s.events = rfl(s.events,"event24");

… det slutliga värdet för s.events blir:

s.events = "event22,event25";

Exempel 2

Om…

s.events = "event22,event24,event25";

…och följande kod körs…

s.events = rfl(s.events,"event26");

… det slutliga värdet för s.events blir:

s.events = "event22,event24,event25";

I det här exemplet gjorde rfl-anropet inga ändringar i s.events eftersom s.events inte innehöll "event26"

Exempel 3

Om…

s.events = "event22,event24,event25";

…och följande kod körs…

s.events = rfl(s.events);

… det slutliga värdet för s.events blir:

s.events = "";

Om argumentet lv eller vr är tomma i ett rfl-anrop returnerar plugin-programmet ingenting.

Exempel 4

Om…

s.prop4 = "hello|people|today";

…och följande kod körs…

s.eVar5 = rfl(s.prop4,"people","|");

…slutvärdet för s.prop4 kommer fortfarande att vara …

s.prop4 = "hello|people|today";

… men slutvärdet för s.eVar5 blir:

s.eVar5 = "hello|today";

Tänk på att plugin-programmet bara returnerar ett värde. Det återställer inte variabeln som skickas via argumentet lv.

Exempel 5

Om…

s.prop4 = "hello|people|today";

…och följande kod körs…

s.prop4 = rfl(s.prop4,"people");

…slutvärdet för s.prop4 kommer fortfarande att vara …

s.prop4 = "hello|people|today";

Var noga med att ange argumentet d1 i fall där argumentvärdet lv innehåller en annan avgränsare än standardvärdet (t.ex. komma).

Exempel 6

Om…

s.events = "event22,event23,event25";

…och följande kod körs…

s.events = rfl(s.events,"EVenT23");

… det slutliga värdet för s.events blir:

s.events = "event22,event23,event25";

Även om det här exemplet inte är praktiskt visar det hur viktigt det är att skicka skiftlägeskänsliga värden.

Exempel 7

Om…

s.events = "event22,event23:12345,event25";

…och följande kod körs…

s.events = rfl(s.events,"event23");

… det slutliga värdet för s.events blir:

s.events = "event22,event25";

Exempel 8

Om…

s.events = "event22,event23:12345,event25";

…och följande kod körs…

s.events = rfl(s.events,"event23:12345");

… det slutliga värdet för s.events blir:

s.events = "event22,event23:12345,event25";

När du behöver ta bort en händelse som använder serialisering och/eller numerisk syntax/valutasyntax, ska du bara ange själva händelsen (dvs. utan serialisering/numeriska/valutavärden) i anropet rfl.

Exempel 9

Om…

s.events = "event22,event23,event23,event23,event24,event25";

…och följande kod körs…

s.events = rfl(s.events,"event23");

… det slutliga värdet för s.events blir:

s.events = "event22,event24,event25");

Exempel 10

Om…

s.events = "event22,event23,event23,event23,event24,event25";

…och följande kod körs…

s.events = rfl(s.events,"event23", "", "",true);

… det slutliga värdet för s.events blir:

s.events = "event22,event23,event24,event25");

Exempel 11

Om…

s.events = "event22,event23,event23,event23,event24,event25";

…och följande kod körs…

s.events = rfl(s.events,"event23", "", "|",true);

… det slutliga värdet för s.events blir:

s.events = "event22|event23|event24|event25");

Exempel 12

Om…

s.events = "event22,event23,event24,event25";

…och följande kod körs…

s.events = rfl(s.events,"event23,event24");

… det slutliga värdet för s.events blir:

s.events = "event22,event23,event24,event25";

Det går inte att ange flera värden i argumentet vr. Logiken rfl i ovanstående exempel skulle först dela upp värdena i argumentet lv (dvs. s.events) och sedan försöka matcha varje avgränsat värde med det fullständiga argumentvärdet vr (dvs. "event23,event24").

Exempel 13

Om…

s.events = "event22,event23,event24,event25";

…och följande kod körs…

s.events = rfl(s.events,"event23");
s.events = rfl(s.events,"event24");

… det slutliga värdet för s.events blir:

s.events = "event22,event25");

Varje värde som ska tas bort från listan ska finnas i ett eget rfl-anrop.

Exempel 14

Om…

s.linkTrackVars = "events,eVar1,eVar2,eVar3";

…och följande kod körs…

s.linkTrackVars = rfl(s.linkTrackVars,"eVar2", ",", ",", false);

… det slutliga värdet för s.linkTrackVars blir:

s.linkTrackVars = "events,eVar1,eVar3";

De tre sista argumenten (dvs. ",",",",false) i slutet av det här rfl-anropet är inte nödvändiga, men skadar inte heller något eftersom de finns där eftersom de matchar standardinställningarna.

Exempel 15

Om…

s.events = "event22,event23,event24";

…och följande kod körs…

rfl(s.events,"event23");

… det slutliga värdet av s.events kommer fortfarande att vara:

s.events = "event22,event23,event24";

Kom ihåg att plugin-programmet bara returnerar ett värde. Det återställer inte variabeln som skickas via argumentet lv.

Tidigare versioner

2.1 (19 mars 2021)

 • Versionsnummer har lagts till som kontextdata.

2.01 (17 september 2019)

 • Mindre felkorrigering för standardavgränsarvärdet

2.0 (16 april 2018)

 • Punktrelease (omkompilerad, mindre kodstorlek).
 • Behovet av plugin-programmet join har tagits bort.

1.0 (18 juli 2016)

 • Ursprunglig version.
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690