writeSecureCookies

Variabeln writeSecureCookies gör att AppMeasurementet kan ange säkra cookies för Analytics. Den här inställningen gäller både cookies för besökar-ID som anges av AppMeasurementet och cookies som du anger med metoden Util.CookieWrite(). AppMeasurement 2.18.0 eller senare krävs.

writeSecureCookies gäller endast cookies som anges av AppMeasurementet JavaScript (s_fid, s_cc och s_sq). Cookies som anges av https-svar (s_vi och s_ecid) kan anges till "secure" genom att kontakta Adobe kundtjänst.

Läs mer om analyscookies här.

WARNING
Om du aktiverar variabeln writeSecureCookies måste du se till att allt innehåll på webbplatsen hanteras säkert via HTTPS. Datainsamlingen fungerar inte korrekt om variabeln är aktiverad och du har osäkert innehåll på sidan.

Använd säkra cookies med Web SDK

Om webbplatsen använder HTTPS-protokoll anges attributet Secure för alla cookies som anges av Web SDK.

Skriv säkra cookies med Adobe Analytics-tillägget

Write secure cookies är en kryssruta under dragspelet Cookies när du konfigurerar Adobe Analytics-tillägget.

  1. Logga in på Adobe Experience Platform Data Collection med dina inloggningsuppgifter för AdobeID.
  2. Klicka på den önskade taggegenskapen.
  3. Gå till fliken Extensions och klicka sedan på knappen Configure under Adobe Analytics.
  4. Expandera dragspelsfliken Cookies, som visar kryssrutan Write secure cookies.

s.writeSecureCookies i AppMeasurementet och den anpassade kodredigeraren för Analytics-tillägget

Variabeln s.writeSecureCookies är en boolesk variabel som avgör om AppMeasurementet ställer in attributet Secure när en cookie skapas. Dess standardvärde är false. Ange den här variabeln till true om allt innehåll på din webbplats är säkert och du vill att cookies som anges av AppMeasurementet ska ha attributet Secure.

s.writeSecureCookies = true;
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690