Frågor och svar om slutet av livscykeln för Mobila Adobe-tjänster

Slutet av livscykeln för Mobila Adobe-tjänster var 31 december 2022.

Vad händer?

Mobila tjänster upphörde den 31 december 2022. Mobila tjänster, som har stöd för ett mobilorienterat gränssnitt, förvärv, djuplänkning, meddelanden i appen, push-meddelanden och geopositionering, stöds inte längre efter detta datum.

Vad ingår och vad ingår inte?

Slutet av livscykeln gäller endast Mobila Adobe-tjänster, den fristående plattformen på mobilemarketing.adobe.com. SDK:n för den mobila versionen 4 som använder det här gränssnittet upphörde den 31 augusti 2021.

Slutet av livscykeln innefattar INTE Adobe Analytics för mobilappar, som ingår i Adobe Experience Platforms Mobila SDK:er. Dessa funktioner, som bland annat beteenden i appen, livscykelanalys, uppföljning av meddelandeinteraktion och målgruppsprofiler, får fortsatt stöd från Adobe.

Varför upphör funktionen?

I takt med att Adobe fortsätter att utöka sina funktioner för mobilmarknadsföring kommer funktioner som tidigare fanns i Mobila tjänster att lanseras i Adobe Experience Cloud-lösningar eller erbjudas via Adobe Exchange Premier Partners. Den här övergången ger dig kraftfullare och flexiblare funktioner för mobilmarknadsföring.

Vad händer med befintliga bearbetningsregler som skapats i Mobila tjänster?

Bearbetade regler som har skapats eller genererats i gränssnittet Mobila tjänster migreras automatiskt till Adobe Analytics innan datumet för slutet av livscykeln för Mobila tjänster. Migrerade bearbetningsregler fungerar på samma sätt som andra bearbetningsregler i Adobe Analytics, där du fritt kan visa eller redigera dem. Ingen användaråtgärd krävs för den här migreringen.

När Mobila tjänster har tagits ur bruk hanteras all bearbetningsregellogik exklusivt inom Adobe Analytics, vanligtvis med användning av Sammanhangsdatavariabler.

Vilka övergångsalternativ finns?

Adobe erbjuder tre övergångsvägar beroende på hur din organisation använder dem.

  1. Meddelanden och push-meddelanden i appen: Adobe kan överföra dina arbetsflöden för meddelanden till Adobe Journey Optimizer. Produkten hjälper organisationer att optimera och personanpassa upplevelser under hela kundresan, inklusive mobila meddelanden.
  2. Förvärv och djuplänkning: förvärv och djuplänkning erbjuds via programmet Adobe Exchange Premier Partners. Adobes partnerskapsteam kan ta fram lämpliga introduktioner för att säkerställa att du hittar den lösning som passar dina behov bäst.
  3. Platstjänst: platstjänsten erbjuder kostnadsfria geolokaliseringsfunktioner. Se Dokumentationen för Platstjänsten.

Var hittar jag svar på mina frågor?

Se Spark Page för slutet av livscykeln för Adobe Mobile Services för mer information. Kontakta din Adobe-representant om du har ytterligare frågor.

recommendation-more-help
e097cebf-48ca-4291-a5ad-c972a84ff0dd