Implementera Adobe Analytics med Adobe Experience Platform Edge Network Server API

Du använder vanligtvis Experience Platform Edge Network Server API för att samla in data på serversidan i stället för på klientsidan och när du samlar in data från enheter som IoT-enheter, digitalboxar och datorprogram. Sedan skickar du dessa data till Edge-nätverket och till tjänster som Adobe Analytics.

Överväg också Edge Network Server API när du kräver att känsliga data samlas in säkert och autentiseras i nätverket. Se Autentisering för mer information.

Översikt över implementeringsuppgifterna på hög nivå:

Adobe Analytics med hjälp av arbetsflödet för Analytics-tillägget

Uppgift
Mer information
1
Se till att du har har definierat en rapportsvit.
Report Suite Manager
2
Konfigurera scheman. För att standardisera datainsamlingen för användning i olika program som utnyttjar Adobe Experience Platform har Adobe skapat den öppna och offentligt dokumenterade standarden Experience Data Model (XDM).
Översikt över schemaanvändargränssnittet
3
Konfigurera ett datastream. En datastream representerar konfigurationen på serversidan när API:erna från Adobe Experience Platform Edge Network API används.
Konfigurera ett datastream
4
Implementera och testa datainsamling med API:erna för insamling av data från en händelse och en grupphändelsedatainsamling.
Datainsamling för en händelse
Datainsamling för batchhändelse
5
Lägg till en Adobe Analytics-tjänst till din datastream. Tjänsten styr om och hur data skickas till Adobe Analytics.
Interagera med Adobe Analytics

Se API-dokumentation för Edge Network Serveroch ett exempel integrering med Adobe Analytics för mer information.

recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690