Interagera med Adobe Analytics

Översikt overview

Adobe Analytics datainsamling fungerar genom att översätta XDM-data till ett format som Adobe Analytics kan förstå. Flera XDM-fält mappas automatiskt till analysvariabler. Du kan även mappa XDM-värden manuellt till äldre analysvariabler.

Om du vill att Adobe Analytics ska kunna ta emot data från Server-API:t måste du konfigurera datastream så att händelser vidarebefordras till Adobe Analytics genom att ange rapportsvitens ID på konfigurationssidan för datastream.

Adobe Analytics-dataströmskonfiguration

Interagera med Adobe Analytics interacting-analytics

API-format format

POST /ee/v2/interact?dataStreamId={DATASTREAM_ID}

Begäran request

Exemplet nedan innehåller flera automatiskt mappade värden från fältgruppen _experience.analytics. Den innehåller även JSON-baserade datalager. Dessa datalager kan inte mappas automatiskt, men det går att använda Dataprep för datainsamling för att mappa dessa värden till ett schema som innehåller fältgrupper som refereras ovan.

Alla värden som användarna mappar till dessa fält mappas automatiskt till rätt Analytics-värden, som om de ingick i API-begäran.

curl -X POST "https://server.adobedc.net/ee/v2/interact?dataStreamId={DATASTREAM_ID}" \
-H "Authorization: Bearer {TOKEN}"
-H "x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}"
-H "x-api-key: {API_KEY}"
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "event": {
   "xdm": {
     "eventType": "web.webpagedetails.pageViews",
     "web": {
      "webPageDetails": {
        "URL": "https://alloystore.dev",
        "name": "Home Page"
      },
      "webReferrer": {
        "URL": ""
      }
     },
     "device": {
      "screenHeight": 1440,
      "screenWidth": 3440,
      "screenOrientation": "landscape"
     },
     "environment": {
      "type": "browser",
      "browserDetails": {
        "viewportWidth": 3440,
        "viewportHeight": 1440
      }
     },
     "placeContext": {
      "localTime": "2022-03-22T22:45:21.193-06:00",
      "localTimezoneOffset": 360
     },
     "timestamp": "2022-03-23T04:45:21.193Z",
     "implementationDetails": {
      "name": "https://ns.adobe.com/experience/alloy/reactor",
      "version": "2.8.0+2.9.0",
      "environment": "browser"
     },
     "_experience": {
      "analytics": {
        "customDimensions": {
         "eVars": {
           "eVar14": "eVar14"
         }
        },
        "event1to100": {
         "event13": {
           "value": 1
         },
         "event14": {
           "value": 2
         }
        }
      }
     }
   }
  },
  "data": {
   "page": {
     "pageInfo": {
      "pageName": "Promotions",
      "siteSection": "Home"
     },
     "promos": {
      "heroPromos": "purse,shoes,sunglasses"
     },
     "customVariables": {
      "testGroup": "orange/black theme"
     },
     "events": {
      "homePage": true
     },
     "products": [
      {
        "productSKU": "abc123",
        "productName": "shirt"
      }
     ]
   }
  }
}'

Svar response

{
  "requestId": "d2ad6364-5675-4a86-ba41-50e7a4c4a299",
  "handle": []
}
recommendation-more-help
f36c2cef-1417-40aa-a11d-5d0abaee121b