Cookie-stöd

Cookie-stöd dimension rapporterar om webbläsaren stöder cookies för en viss träff. Det är användbart att bestämma hur många besökare som använder webbläsare som stöder cookies och vilka som avsiktligt inaktiverar dem.

Fyll den här dimensionen med data

Den här dimensionen samlar in data från k frågesträng i bildbegäranden. AppMeasurementet försöker ange en cookie med namnet s_ccidentifierar sedan om cookien finns. Resultatet är frågesträngens parametervärde Y (om webbläsaren stöder och har aktiverat cookies) eller N (om webbläsaren har inaktiverat cookies). Om du använder AppMeasurement (till exempel via taggar i Adobe Experience Platform) fungerar den här dimensionen automatiskt. Om du använder en datainsamlingsmetod utanför AppMeasurementet (till exempel via API:t) måste du ta med k frågesträngsparameter för varje träff med värdet Y eller N.

Dimensioner

Dimensionerna innehåller Enabled, Disabledoch Unknown.

  • Enabled: Webbläsaren stöder cookies och har dem aktiverade.
  • Disabled: Webbläsaren stöder inte cookies eller så har besökaren inaktiverat dem.
  • Unknown: AppMeasurementet kunde inte fastställa stöd för cookies. The k frågesträngen fanns inte i bildbegäran.
recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e