Träff-typ

Träff-typen dimension Fastställer om en mobilapp fanns i förgrunden eller bakgrunden när träffen skickades till datainsamlingsservrarna i Adobe. Den här dimensionen är bara relevant för att rapportera programsviter som innehåller data för mobilprogram. Webbläsardata som samlas in via AppMeasurementet rapporterar alltid träffen som "Förgrund".

Fyll den här dimensionen med data

Den här dimensionen fungerar som den ska för alla SDK-implementeringar för mobila enheter i version 4.13.6 eller senare. Om du inte använder mobil-SDK, alla träffar-listor under dimensionsobjektet "Förgrund". Om Inaktivera äldre rapportering och attribuering för bakgrundstips är markerat visas endast bakgrundsträffar i Virtuella rapportsviter.

Dimensioner

Dimensionerna innehåller "Foreground" och "Background". En träff som inte skickades i bakgrunden av ett mobilprogram tillhör "Foreground" dimensionsobjekt. Alla träffar som skickas där mobilprogrammet fanns i bakgrunden tillhör "Background" dimensionsobjekt.

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e