Hämta länk

The 'Download link' dimension rapporterar namnen på nedladdningslänkar som implementerats på din webbplats. Den här dimensionen är värdefull när du vill veta mer om besökares beteende kring nedladdningslänkar, som:

  • Bestäm vilka filer som laddas ned oftast från webbplatsen.
  • Förstå om vissa filer laddas ned oftare under särskilda tidsperioder.
  • Validera att besökarna hämtar olika filtyper om de erbjuds.

Fyll den här dimensionen med data

Den här dimensionen samlar in data från pev2 frågesträng i bildförfrågningar för träffar som också har pe frågesträng med värdet för lnk_d. Om pe frågesträngen har ett annat värde i träffen, den här dimensionen samlar inte in data.

Om du vill skicka data till den här dimensionen med AppMeasurement skickar du en tl() bildbegäran med ett länktypargument av "d". Fyll i länknamnsargumentet med det önskade värdet:

s.tl(true,"d","Example download link");

Dimensioner

Eftersom den här variabeln baseras på en anpassad sträng i implementeringen avgör organisationen vad dimensionsobjekten är. Adobe rekommenderar att du grupperar länkar i meningsfulla kategorier baserat på dina rapporteringsbehov.

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e