Prop

Den här hjälpsidan beskriver hur utkast fungerar som en dimension. Mer information om hur du implementerar uttryck finns i proppar i Implementeringshandboken.

Props är anpassade variabler som du kan använda hur du vill. De finns inte kvar efter den träff de har ställts in.

TIP
Adobe rekommenderar att du använder eVars i de flesta fall. I tidigare versioner av Adobe Analytics hade props och eVars fördelar och nackdelar för varandra. Adobe har dock förbättrat eVars så att de fyller i nästan alla användningsområden för proppar.

Om du har en konstruktionsdokumentkan du tilldela dessa anpassade dimensioner till värden som är specifika för din organisation. Antalet tillgängliga props beror på ditt kontrakt med Adobe. Upp till 75 props finns om ditt avtal med Adobe stöder det.

Fylla i uttryck med data

Varje säljare samlar in data från c1 - c75 frågesträng i bildbegäranden. Till exempel c1 frågesträngsparametern samlar in data för prop1, medan c68 frågesträngsparameter samlar in data för prop68.

I AppMeasurementet, som kompilerar JavaScript-variabler till en bildbegäran för datainsamling, används variablerna prop1 - prop75. Se prop i Implementeringsanvändarhandboken för implementeringsriktlinjer.

Dimensioner

Eftersom utkast innehåller anpassade strängar i implementeringen avgör organisationen vilka dimensionsobjekt som finns för varje steg. Se till att du registrerar syftet med varje utkast och typiska måttobjekt i en konstruktionsdokument.

Skiftlägeskänslighet

Props är som standard inte skiftlägeskänsliga. Om du skickar samma värde i olika fall (till exempel "DOG" och "Dog") grupperar Analysis Workspace dem i samma dimensionsobjekt. Det fall där det första värdet som anges i början av rapportmånaden används. Datan Warehouse visar det första värdet som påträffades under begärandeperioden.

Du kan göra vilket som helst skiftlägeskänsligt. Du kan även inaktivera skiftlägeskänslighet för alla uttryck när det är aktiverat. Kontakta Adobe kundtjänst med rapportsvitens-ID och de variabler du vill använda för att växla skiftlägeskänslighet.

WARNING
Växla skiftlägeskänslighet kan klippa ut dimensionsobjekt, skapa oväntade resultat med segment och orsaka problem med filter. Adobe rekommenderar starkt att du växlar den här inställningen mellan två större tidsperioder, till exempel början av en månad eller ett år.

Värde för uttryck över eVars

Adobe rekommenderar att du använder eVars i de flesta fall. Undantag från den här programsatsen är följande:

  • Du kan använda props i realtidsrapporter. Det tar minst 30 minuter för variablerna att visas i rapporteringen.
  • Props kan bli listruteförvrängningar, som accepterar flera värden i samma träff. Listvariabler är en separat variabel och det finns bara tre listvariabler tillgängliga.
  • När du aktiverar panorering på en propp Post och Avsluta blir omedelbart tillgängliga. Om du vill ange in- och avslutningsdimensioner för eVars kan du skapa ett segment manuellt.

Se eVar för fler jämförelser mellan utkast och eVars.

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e