Avsluta dimensioner

Den här hjälpsidan beskriver hur avslutas som en dimension. Mer information om hur avslutar fungerar som ett mått finns i Avslutar mätvärden.

Avsluta dimensioner registrerar den sista dimensionsposten och använd den retroaktivt på alla träffar under besöket. Utgångsdimensioner är tillgängliga för alla variabler med panorering aktiverad under Trafikvariabler i Rapportsvitens inställningar.

Fyll i avslutningsdimensioner med data

En given avslutningsdimension baseras på dess associerade trafikvariabel. Om variabeln inte avslutar har data, innehåller den tillhörande avslutningsdimensionen också data. Inga implementeringsändringar krävs för avslutningsdimensioner om trafikvariablerna innehåller data.

Dimensioner

Eftersom avslutsvariabler vanligtvis baseras på anpassade strängar i implementeringen avgör organisationen vilka dimensionsobjekten är. Värden i en given avslutningsdimension matchar dimensionsobjekt i dess associerade icke-avslutningsdimension. Dimensionsobjekt i dimensionen 'Avsluta sida' innehåller till exempel liknande dimensionsobjekt i dimensionen 'Sida'.

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e