Postdimensioner

Den här hjälpsidan beskriver hur poster fungerar som dimension. Mer information om hur poster fungerar som mått finns i Poster mätvärden.

Postdimensionerna är besöksbaserad. De registrerar den första dimensionsposten och behåller den under hela besökets längd. Postdimensioner är tillgängliga för alla variabler med panorering aktiverad under Trafikvariabler i Rapportsvitens inställningar.

Fyll i postdimensioner med data

En viss post dimension baseras på den associerade trafikvariabeln. Om variabeln som inte är en post har data innehåller dess associerade inmatningsdimension även data. Inga implementeringsändringar krävs för postdimensioner om dina trafikvariabler innehåller data.

Dimensioner

Eftersom inmatningsvariabler vanligtvis baseras på anpassade strängar i implementeringen avgör organisationen vilka dimensionsobjekten är. Värden i en given inmatningsdimension matchar dimensionsobjekt i dess associerade icke-inmatningsdimension. Dimensionsobjekt i dimensionen "Inmatningssida" innehåller till exempel liknande dimensionsobjekt i dimensionen "Sida".

Startsida, original

Dimensionen"Ingångssidans ursprungliga" fungerar annorlunda än andra inmatningsdimensioner. Istället för att bevara anmälningssidan för ett visst besök, bevaras den första anmälningssidan under hela besökarens cookie. Om du till exempel landar på https://example.com/page4 för ditt första besök på webbplatsen, och därefter ett år senare https://example.com/store, Dimensionslistorna för startsidan https://example.com/page4 som dimensionsobjekt.

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e