Uppdaterar AppMeasurement när inte använder Experience Platform Launch updating-appmeasurement-when-not-using-adobe-launch

I den här videon visas hur du uppdaterar din appMeasurement-kod när du inte använder Adobe Experience Platform Launch. Detta inkluderar var koden ska hämtas och var den ska uppdateras.

NOTE
Om du använder en tagghanteringslösning som inte är Adobe måste du behandla den AppMeasurement uppdateras som om du inte använde någon tagghanteringslösning. Det innebär, var än du har din AppMeasurement-kod, att det är där du utför uppdateringen (hämta den nya koden och ersätt den gamla koden i filen eller i TMS). Om du använder Experience Platform Launch, uppdateringarna är snabba och enkla och ingen kod behöver kopieras eller klistras in.
recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba