Lägga till trendlinjer i linjevisualiseringar

Under Visualization Settings kan du välja att lägga till en regression eller en glidande medeltrendlinje i din radserie, vilket kan hjälpa dig att avbilda ett tydligare mönster i data. Alternativen är Linear, Logaritmic, Exponential, Power, Quadratic och Moving Averages.

Mer information finns i dokumentationen.

Om du vill exportera glidande medelvärden eller vill lägga till många medelvärden i en tabell samtidigt, kan du skapa beräknade värden i stället. Läs mer i den här videon.

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba