Före/Efter sekvenser i sekventiell segmentering before-after-sequences-in-sequential-segmentation

I den här videon förklaras hur du segment i Adobe Analytics så att du bara får data från före eller efter en viss användarsökväg.

Mer information finns på dokumentation.

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba