Mappa contextData-variabler till utkast och eVars med bearbetningsregler map-contextdata-variables-into-props-and-evars-with-processing-rules

När du använder contextData -variabler i Adobe Analytics-implementeringen måste du mappa contextData variabler till props/eVars i Processing Rules gränssnitt. Den här videon visar hur du gör det här. Detaljerad dokumentation finns på Översikt över bearbetningsregler.

IMPORTANT
Den här artikeln och videon gäller för en AppMeasurement-implementering av Adobe Analytics om du inte använder Adobe Experience Platform Tags (tagghanteraren).
recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba